Najnovije vesti
Početna » BOROVNICA » Cveta borovnica – vreme zaštite je sada

Cveta borovnica – vreme zaštite je sada

Cveta borovnica u nekim krajevima Srbije, pravo je vreme za zaštitu budućih plodova od monilinie i sive truleži. Važno je da plodovi budu prve klase jer samotako možete ostvariti maksimalnu dobit.

Borovnica je na početku cvetanja – veoma je važno sprovesti zaštitu od prouzrokovača bolesti. 

Na području delovanja PIS regionalnog centra Loznica je vizuelnim pregledom zasada borovnice utvrđeno da se biljke nalaze u fazi početka cvetanja do faze prvih cvetova otvoreni (BBCH 57-60). 

U fazi cvetanja, uz nestabilno vreme sa mogućim padavinama koje se najavljuje u utorak, mogu se stvoriti povoljni uslovi za ostvarenje infekcije gljivama prouzrokovačima uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka ( Monilinia vaccinii-coymbossi ) i sive truleži ( Botrytis cinerea ).

Cveta borovnica u nekim krajevima Srbije

Poljoprivrednim proizvođačima se, u cilju zaštite borovnice od navedenih patogena, pre padavina, preporučuje tretman sa:

-Mili (amfludioksonil) 1 l/ha ili

-Score, Sekvenca, Sigura (amdifenokonazol) 0,4 l/ha.

PROČITAJTE : Gajenje borovnice u zaštićenom prostoru

Pročitaj i ...

Jagode, borovnice napada siva trulež

Jagode, borovnice napada siva trulež i vreme je zaštite radi budućeg roda. PREPORUKA PIS SRBIJA Zaštita jagoda i borovnica