Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Krompir čuvanje za dugotrajnu upotrebu

Krompir čuvanje za dugotrajnu upotrebu

Mnogi ratari koji proizvode krompir, veoma malo pažnje posvećuju higijeni ambalaže u koju vrše pakovanje. Osim toga, malo se vodi računa i o očuvanju kvaliteta, što bi trebalo da je na prvom mestu, jer je plasiranje na tržište nešto što je od velike važnosti za ostvarivanje profita. Lepo spakovan i obeležen, svakako bi bio poželjan za svakog kupca. To je nešto, šta bi poljoprivrednici trebali da stave na prvo mesto posle kvaliteta.

Da bi se kvalitet krompira održao, potrebno je da se posle vađenja krompir očisti od primesa, blago isuši kako bi se izbeglo znojenje, i to sa temperaturom nižom za 2-3 stepena od trenutne temperature. Krtole treba klasirati i po mehaničkim oštećenjima koja nastaju vađenjem ili prilikom transporta i vršiti najpre zarastanje oštećenja temperaturom od 15-20 stepeni. Vlažnost vazduha treba da bude od 90-95 %, nakon toga se temperatura spušta za 0,5 stepeni dnevno da ne bi došlo do temperaturnog stresa.

Krompir čuvanje za dugotrajnu upotrebu

Skladište pre skladištenja treba provetravati petnaestak dana, pri čemu se gubitak u transpiraciji može svesti na minimum, kako bi se izbeglo nagomilavanje redukujućih šećera i sprečilo klijanje. Ukoliko se krompir koristi za preradu, temperatura treba da bude 10 stepeni. Sprečavanje klijanja krompira postiže se niskim temperaturama ili korišćenjem hemijskih sredstava, pri čemu kod upotrebe hemikalija, treba voditi računa o trajanju kerence, koja je za većinu preparata oko 40 dana. Semenski krompir se ne tretira hemijskim sredstvima i treba ga odvojiti u skladištu od merkantilnog.

Što se tiče održivosti kvaliteta krompira, pomenuli smo da krompir gubi vlagu prilikom disanja i transpiracije, odnosno kalira, pa je potrebno održati kvalitet odgovarajućom nižom temperaturom, pri čemu semenski krompir neće isklijati, a kasnije će slabije nicati i ostvariti lošiji prinos, a merkantilni će biti lošijeg kvaliteta i smanjene količine. Ipak, i prilikom dobrog skladištenja, gubici usled disanja i transpiracije su oko 8 %, a prilikom truljenja i oštećenja oko 3%.

Izvor: Dipl. Ing. GORDANA REHAK
PSSS Šabac

Pročitaj i ...

endivia organika salata cele godine integralna zaštita

Endivija salata za sva godišnja doba

Endivija dospeva za 120 dana, seje se u aprilu i maju. Za kasnu berbu seje se u junu, julu.