Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Pasulj – zahtevi za đubrivima i negom tokom sezone

Pasulj – zahtevi za đubrivima i negom tokom sezone

pasulj
Pasulj – đubrenje

Pasulj ima velike potrebe u hranivim materijama. Pasulj sa 100 kg zrna i odgovarajuće količine vegetativne mase utroši 7,8 – 8,6 kg azota, 1,5 – 1,8 kg fosfora i 3,2 – 3,8 kg kalijuma. Potrebe u azotu su mnogo veće nego kod pšenice (3 – 4 puta) a u fosforu i kalijumu razlike su male. Pri određivanju količine đubriva treba uzeti u obzir da potrebe u azotu većim delom obezbeđuje putem kvržica.

Iako su potrebe pasulja u azotu velike biljke svoje potrebe obezbeđuju 80% putem kvržičnih bakterija, a 20% iz zemljišta. Zbog toga se azotna đubriva za pasulj upotrebljavaju u znatno manjim količinama. Biljkama je azot iz zemljišta, odnosno iz đubriva potreban u početku vegetacije dok se na korenu ne formiraju kvržice.

Pasulj – zahtevi za đubrivima i negom

Đubrenje fosfornim i kalijumovim đubrivima je značajno i pored toga što ta hraniva koren dobro koristi iz zemljišta. Najveći deo ovih hraniva biljke koriste u prvom delu vegetacije (period od nicanja do cvetanja 50-60 dana) biljke usvoje 90-95% od ukupnih količina fosfora i kalijuma. Najintezivnije usvajanje je u fazi cvetanja. Pasulj ima velike zahteve i u kalcijumu.

Ako želimo visok prinos pasulja potrebno je obezbediti čistog elementa: 35-50 kg/ha azota, 70-80 kg/ha fosfora i 50-70 kg/ha kalijuma. U osnovnoj obradi se unose 2/3 od ukupne količine fosforna i kalijumova đubriva i 1/3 azotna đubriva a ostatak u predsetvenoj pripremi ili celokupna količina u predsetvenoj pripremi zemljišta. Stajnjakom se može đubriti pasulj, ali na zemljištima loših fizičkih osobina u količini od 20-30 t/ha dobro zgoreo stajnjak.

Savetodavac ratarstva i povrtarstva Zoran Milosavljević

Pasulj – zahtevi

Preporuka pri setvi pasulja za međuredni razmak 50 cm, između biljaka 9 – 11 cm.  Za hektar treba 80 kg semena. Uz prinos od 2,5 do 3 tone po hektaru. Uz cenu od 300 do 400 dinara za kilogram  može se ostvariti profit. Sledeća faza u povećanju prinosa je uvođenje sistema za navodnjavanje. Sorte koje se nude možete naručiti u Institutu za povrtarstvo Smederevska Palanka. Krajni rok za setvu je kraj aprila, prvi dani maja meseca.

Pročitaj i ...

prirodni lekovi organska paprika plastenik paprika u maju stolbur

Paprika u plasteniku tokom cele godine

Tokom cele godine gajite papriku jer tržište postoji. Možete je gajiti u četiri roka tokom godine.

Leave a Reply