Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Biljke indikatori – pomoć kod različitih vrsta tla

Biljke indikatori – pomoć kod različitih vrsta tla

Biljke indikatori – s obzirom na stanje tla – Među biljkama, koje pružaju veliku pomoć pri određivanju vrste – stanja tla, su samonikle biljke i korovi. Prisutnost određene vrste biljke okvirno može dati informaciju o stanju tla, npr. kiselo – bazno tlo, zbijeno – propusno tlo, vlažno – suho tlo i sl.

Također, ako se na nekom kultiviranom tlu iznenada pojavi određena vrsta korova, tj. ako ta vrsta dominira, nepogrešivo ukazuje na pogreške u tehnologiji uzgoja i stanju tla. Tako npr. poljska preslica, poljska metvica i puzavi žabnjak ukazuju na tešku zbijenost tla i višak vlage, dok kopriva ikopriva organsko đubrivo biljke koje štite mišjakinja „govore“ da je tlo bogato humusom.

Biljke indikatori – pomoć kod različitih vrsta tla

Tablica 1. pokazuje na što ukazuju samonikle biljke kao indikatori.

Tablica 1. Samonikle biljke – indikatori

Stanje tla
Biljna vrsta
Kiselo tlo, tlo siromašno kalcijem
Bridasta rotkva, Raphanus raphanistrum
Paprat (bujad), Pteridium aguilinium
Heljda, Fagopyrum eskulentum
Kostrva (običan koštan), Echinochloa crus-galii
Maćuhica, Viola tricolor
Mala kiselica, Rumex acetosella
Poljski jarmen, Anthemis arvensis
Meka medunika, Holcus mollis
Podbjel,Tussilago farfara
Vrijes, Caluna vulgaris
Poljska preslica, Equisetum arvense
Tlo bogato kalcijem
Divlja vodopija (cikorija), Cichorium intybus
Kraljevski kokotić, Consolida regalis
Livadna kadulja, Salvia pratensis
Ljetni gorocvijet, Adonis aestivalis
Mala krvara (zmijska trava), Sanguisorba minor
Obični dubačac, Teucrium chamaedrys
Pjeskovito tlo
Jednogodišnja treskavica, Scleranthus annuus
Ljepljiva rumenika, Lychnys viscaria
Pješčarski mak, Papaver argemone
Poljski pelin, Arthemisia campestris
Sjetveni ravan, Chrysanthemum segetum
Ilovasto tlo
čekinjasta broćika, Galium aparine
Divlja vodopija (cikorija), Cichorium intybus
Sitni vjenčić, Sherardia arvensis
Esparzeta (divlji vučjak), Onobrychis viciifolia
Kamilica, Chamomilla recutita
Maslačak, Taraxacum officinale
Podbjel, Tusssilago farfara
Poljski osjak, Cirsium arvense
Poljski žabnjak, Ranunculus arvensis
Suho, lako tlo
Pješčarski mak, Papaver argemone
Deltoidni klinčić, Dianthus deltoides
Gladuš, Euphorbia verna
Poljska djetelina, Trifolium arvense
Vlažno, teško tlo
Petolist, Potentilla anserina
Ljubičasti gavez, Symphytum officinale
Maslačak, Taraxacum officinale
Poljska metvica, Mentha arvensis
Puzavi žabnjak, Ranunculus repens
Veliki trputac, Plantago major
Zlatica, Ranunculus ficaria
Humusno tlo (bogato hranivima)
Bijela loboda, Chenopodium album
Sitna konica, Galinsoga parviflora
Široka pepeljuga, Atriplex patula
Crna pomoćnica, Solanum nigrum
Kamilica, Chamomilla recutita
Ljekovita dimnjača (pelin morski), Fumaria officinalis
Mišjakinja (crijevac), Stellaria media
Obična i mala kopriva, Urtica dioica i Urtica urens
Poljska čestika (kravlja trava), Thlaspi arvense
Poljska gorušica, Sinapis arvensis
Rusomača, Capsella bursa-pastoris
Široka pepeljuga, Atriplex patula

Srećko Kostelić, dipl. ing. agr.
stručni suradnik za hortikulturu

izvor> HPK

Biljke indikatori

Pročitaj i ...

sumpor kaljenje azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom koliko azota seme sa tavana

Vaši u pšenici primenite zaštitna sredstva

Temperature koje u visoke, česte promene kišnihperioda pogoduju vaši upšenici. Primenite fungicide na vreme.