Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Bolest kukuruza – fuzariozna trulež korena i stabla biljke

Bolest kukuruza – fuzariozna trulež korena i stabla biljke

Biljke kukuruza su u fazi kada se plodovi intenzivno formiraju, ali bolest kukuruza fuzariozna trulež korena može da “obori” stabljike i nanese štete na prinos. Kako se boriti?

Fuzariozna trulež korena i stabla kukuruza je rasprostranjena u svim krajevima gde se ova kultura gaji. Intezitet ove bolesti dosta varira iz godine u godinu u zavisnosti od niza faktora. Nisu retke godine kada na pojedinim parcelama dolazi do masovnog poleganja biljaka, usled čega je veoma otežana mehanizovana berba. U ovakvim prilikama nastaju veliki gubici.

Fuzarioznu trulež izaziva fitopatogena gljiva Gibberella zeae, odnosno njen anamorfni stadijum Fusarium graminearum. Ova gljiva pored kukuruza, napada i pšenicu, ječam, ovas, raž, pirinač i druga žita. Prenošenje zaraze iz godine u godinu omogućeno je semenom, preko zemljišta i biljnim ostacima. Parazit se održava u vidu latentne micelije u semenu, konidijama na površini semena i peritecijama na obolelim delovima biljaka koji ostaju na njivi. Gljiva zaražava seme micelijom koja se nalazi u ili na semenu, kao i micelijom iz zemljišta. Jače zaraženo seme propada pre nicanja, ispoljavajući simptome truleži sa nijansom crvenkaste boje.

Bolest kukuruza fuzariozna trulež

Mlade biljke mogu biti inficirane preko zaraženog semena ili direktno iz zemljišta. Usled zaraze dolazi do nekroze i njihovog propadanja u ranoj fazi (1-2 lista). Koren takvih biljaka postaje mrk i nekrotira. Kod biljaka gde je parazit zahvatio veći deo tkiva nastupa izumiranje, a usev ostaje proređen. Biljke koje prežive ovu fazu nastavljaju sa porastom, jer bolest prelazi u fazu mirovanja. Simptomi se na korenu ispoljavaju pojavom ružičaste boje na glavnim i bočnim žilama, a kod jačih zaraza korenov sistem je, u manjoj ili većoj meri, razoren. Takve biljke se lako čupaju iz zemlje. Trulež stabla javlja se obično nekoliko nedelja posle oprašivanja. Lišće zaraženih biljaka postaje sivkastozeleno (slično oštećenju od mraza), a zatim se javlja nekroza i biljke postaju sivomrke, usled čega dolazi do prevremenog sazrevanja.

Tamne pege se javljaju na nodusima i šire se na internodije. Ponekad se u okviru pege javljaju koncentrični krugovi. Stablo gubi čvrstinu i poleže zbog težine klipa ili pod naletom vetra. Na stablu može biti zahvaćen veći broj nodusa tako da nekroza zahvata i celo stablo ispod klipa. Pri jačem napadu stablo se lomi na više mesta. Oštećena stabla kukuruznim plamencem dovodi do jače pojave fuzariozne truleži stabla.

Trulež klipa obično počinje s vrha kao crvenkasta plesan, što je karakterističan znak bolesti. Ranije zaraze klipa dovode do potpune truleži. Na takvim klipovima komušina je prožeta micelijom i zajedno sa svilom je slepljena uz klip i teško se odvaja. Između redova zrna razvija se beličasta micelija 10 parazita. Trulež zahvata zrno i širi se na kočanku, usled čega ona postaje krta i lako se lomi. Klipovi mogu biti delimično ili potpuno zahvaćeni što zavisi od vremena zaraze.

Posle berbe kukuruza bolest nastavlja sa razvojem u skladištu, naročito ako je procenat vlage u zrnu veliki. Ako se kukuruz u klipu uskladišti u čardacima s velikim procentom vlage, padom temperature u toku zime trulež se usporava. S porastom temperature, u proleće, gljiva naglo nastavlja aktivnost pa može doći do potpune truleži uskladištenog kukuruza.

Mere zaštite od furiozne truleži

U cilju kontrole fuzariozne truleži korena i stabla kukuruza potrebno je primenjivati preventivne mere borbe. Glavna mera borbe je stvaranje i gajenje otpornih sorti. U većini slučajeva ranostasniji hibridi su osetljiviji i skoro redovno u većoj meri poležu. Vreme setve znatno utiče na trulež stabla kukuruza, u ranijoj setvi i većoj gustini useva jača je pojava bolesti.

Đubrenje kukuruza treba da je izbalansirano, izbegavati velike doze azota, a dodavati kalijum po potrebi. Treba zaoravati biljne ostatke i koristiti plodored. Pošto se parazit prenosi semenom, neophodno je koristiti zdravo seme tretirano fungicidima.

Jelena Grbić, dipl. inž.

Pročitaj i ...

pšenica napad suzbijanje korova rok setve

Mraz na njivi pšenica bez zaštite snežnog pokrivača

Pšenica pod snegom može mirno da "spava" ali bez snega, uz mraz od više dana stvara brigu poljoprivrednicima