Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Otpornost pšenice pod snegom – do minus 30 stepeni

Otpornost pšenice pod snegom – do minus 30 stepeni

Otpornost pšenice prema mrazu i niskim temperaturama – pšenica stiče otpornost kroz duži vremenski period – period kaljenja. Kaljenje ima dve faze.

  • Prva faza je intenzivno nakupljanje šećera u toku sunčanih, jesenjih i zimskih dana, a
  • druga faza je potiskivanje vode iz ćelija i na taj način snižavanje tačke mržnjenja.

sneg njiva sneg koji padaAko neka sorta ne prođe proces kaljenja (koji je zapravo sastavni deo stadijuma jarovizacije) neće moći izdržati niske temperature čak i ako genetski poseduje otpornost prema mrazu.

Otpornost prema mrazu zavisi i od faktora spoljne sredine. Snežni pokrivač je dobar izolator i ako su biljke pokrivene samo sa nekoliko centimetara snega, temperature od – 30 stepeni ne mogu oštetiti usev, dok bez snega i temperature od – 10 stepeni, naročito ako duže traju mogu naneti znatna oštećenja osetljivim sortama.

Sorte osetljive prema mrazu obično imaju kratak stadijum jarovizacije pa u uslovima rane jesenje setve završe stadijum jarovizacije i pređu u generativni stadijum kada dolazi do diferencijacije klasa. Kada nastupe niske temperature dolazi do izmrzavanja biljaka jer ni jedna sorta nije otporna prema niskim temperaturama u generativnom stadijumu.

Otpornost pšenice pod snegom

Ovo se može izbeći različitim rokovima setve, tako da se najranije seju najotpornije sorte, zatim sorte dobre i srednje otpornosti prema mrazu, a poslednje sorte slabije otpornosti.

Plitka setva smanjuje otpornost prema mrazu, jer se čvor bokorenja nalazi na površini pa je direktno izložen uticaju niskih temperatura.I setva dublja od 4 cm smanjuje otpornost prema mrazu , jer se biljka slabije razvija dok se probije kroz deblji sloj zemljišta, a čvor bokorenja je isto na dubini 1-2 cm kao i kod setve na 2-4 cm dubine koja omogućava najbolji razvoj biljaka pšenice.

Na otpornost prema mrazu imaju uticaja i zdravstveno stanje biljaka, stanje zemljišta, ekspozicija terena i dr. i da bi se osigurao što bolji razvoj useva sve ove faktore treba uzeti u obzir.

dipl.ing. Snežana Stojković-Jevtić

Možemo mirno čekati februar jer visina snega od 10 – 15 cm garantuje zaštitu biljaka.

Pročitaj i ...

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu pilirano seme

Lucerka – seno ili senaža, šta je bolje?

Senaža je bolja od samog postupka sušenja sena u plastovima. Više karotena, suve materije i obroka za stoku sa jednog hektara.