Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Redukovana obrada manje košta, štedi vreme

Redukovana obrada manje košta, štedi vreme

Polemike se vode, da li redukovana obrada ima svoje prednosti? Iskustva u praksi i naučna istraživanja poslednjih godina pokazuju sve veću ravnopravnost redukovane obrade zemljišta i klasičnog dubokog oranja i predsetvene pripreme. Sistem redukovane obrade zemljišta izvodi se jednostavno i brzo, postignuti prinosi pokazuju da su razlike izmedju oranja na 30 cm i redukovane obrade zanemarljive, a da su utrošak goriva, korišćenje mehanizacije i vreme daleko veći kod klasičnog načina obrade zemljišta za gajenje pšenice.

 Redukovana obrada manje košta

Pri redukovanoj obradi troši se tri do četiri puta manje goriva nego klasičnom obradom. Manje je i naprezanje traktora pri tanjiranju, manje je lomova, pa je manje zastoja i jesenji radovi se lakše privode kraju. Mišljenja da se redukovana obrada zemljišta za setvu pšenice može primeniti samo u slučaju pogodnog preduseva, kao sto su strnine, suncokret ili soja, nisu apsloutno tačna, jer se pokazalo da ni kukuruz nije loš predusev.

Proitajte i: Setva kukuruza u hladnu zemlju nije dobra odluka

Broj tanjiranja zavisi od tipa zemljišta i vlage kao i od kvaliteta usitnjenosti žetvenih ostataka predhodnog useva. Uglavnom su dovoljna dva tanjiranja, a u izuzetnim slučajevima tri unakrsna prohoda.

Prva iskustva u redukovanoj obradi zemljišta ukazivala su da je 15 cm dubina koja zadovoljava sve zahteve gajenja pšenice. Medjutim, i sa redukovanom obradom na 10 cm može se dobiti solidan prinos.

PSSS Zaječar      Srđan Cvetković, dipl. ing. poljoprivrede

Pročitaj i ...

inokulacija semena pravilno košenje lucerka jesenja

Inokulacija semena za bolje otkose lucerke tokom godine

Inokulacija semena je dobra mera za dobar prinos na njivi. Kvržične bakterije će osigurati dobar rast biljaka.

Leave a Reply