Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Silaža cele biljke daje najviše prinosa

Silaža cele biljke daje najviše prinosa

Uzgajivači stoke moraju obezbediti hranu za zimu, najbolje je da to bude silaža cele biljke – ako kukuruz nije dobro podneo sušu, nema dovoljno oplodjenih klipova – možda je jedino rešenje silaža cele biljke. Žetva kukuruza za silažu odlikuje se visokim troškovima i ima značajan uticaj na visinu prinosa i kvalitet proizvoda. Tu je potrebno uskladiti dinamiku žetve sa dinamikom transporta i spravljanja silaže jer silaža treba da se spravi u što kraćem roku.
Optimalni agrotehnički rok pri spravljanju silaže dosta je kratak za jedan hibrid posejan u jednom roku. Žetvu treba početi onda kada se 30% biljaka nalazi u voštanoj zrelosti i kada stablo sadrži 63-72% vlage. Ukoliko se žetva obavi  pre  ili posle ovog roka prinos i kvalitet se smanjuju. Kvalitet rada pri izvođenju ovog procesa ocenjuje se prema visini  kosidbe, dužini seckanja biljke i količine zemljišta izmešanog sa biljnom masom, kao i visinom gubitka prinosa.

Priprema rada za žetvu silažnog kukuruza dosta je složena  zbog toga što se proces mora izvesti u relativno kratkom agrotehničkom roku, što se koriste složene i skupe mašine kod kojih često dolazi do kvara i zastoja u radu, zbog potrebe da se uskladi  vremenski i prostorno dinamika žetve, transporta i siliranja.

Jedan od ključnih zadataka u okviru priprema rada koji se mora rešiti jeste utvrđivanje broja transportnih agregata. Ovaj proces se ne može izvoditi po noći, kiši i po jako vlažnom zemljištu.

Silaža cele biljke daje najviše prinosa

Optimalna brzina kretanja pri radu sa jednorednim  ili dvorednim kombajnima je 5-7 km/h , a sa trorednim 2-4 km/h. Ono zavisi u velikoj meri od visine prinosa, propusne moći kombajna, jačine motora, i poravnatosti zemljišta.

Prema ispitivanjima normi učinka za sedam časova rada pri radu sa jednorednim silažnim kombajnom, širine radnog zahvata 0,70 m, brzine kretanja 5-7 km/h, učinak  varira  od  1,45 – 1,93 hektara.

Za dvoredni kombajn, širine radnog zahvata 1,40 m, brzine kretanja 3-5 km/h, učinak je 2,75-3,30 hektara. Kod trorednih kombajna,  širine radnog zahvata 2,10 m, brzine 2-4 km/h, učinak je 3,3-4,3 hektara.

 Dragan Petrović, dipl.ing.

Radi izgradnje dovoljnog prostora za smeštaj silaže i senaže pored broja grla i njihovih potreba dobro je znati i masu biljnog materijala koja se skladišti, tj. prostor koji će zauzimati.
Vrsta silaže/senaže Masa 1*m3,/kg
Silaža biljke kukuruza (28-35%SM) 600-700
Silaža travno-leguminoznih smeša (28-35%SM) 500-600
Silaža lucerke (28-35% SM) 500-600
Silaža prekrupljenog klipa kukuruza (65-75% SM) 850-950
Silaža prekrupljenog zrna kukuruza (65-75% SM) 950-1050
Senaža travno-leguminoznih smeša (40-60% SM) 300-400
Senaža lucerke (40-60% SM) 300-400

Savetodavac Marina Gačić-PSSS Šabac

Pročitaj i ...

izvoz poljoprivrednih suncokret gubici suncokret monokultura

Gubici u žetvi suncokreta “oberu” zaradu proizvođaču

Ne dozvolite da gubici u žetvi suncokreta odnesu više od 10% uroda.

Leave a Reply