Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Soja i žetva koju određuje toplo vreme

Soja i žetva koju određuje toplo vreme

Soja žetva – Zbog velikih gubitaka koji dostižu i do 20%, žetva je najveći problem u proizvodnji soje. Nedostatak odgovarajućih kombajna i nepravilno podešavanje žitnih kombajna prilikom žetve soje glavni su razlozi većih gubitaka naročito na neravnom zemljištu, jasno je zašto pitanju podešavanja kombajna za žetvu soje treba posvetiti posebnu pažnju.

Za uspešnu žetvu soje žitni kombajn sa standardnim hederom treba podesiti na sledeći način:

  • heder mora biti horizontalan
  • obavezno uskladiti broj obrtaja vitla sa brzinom kretanja kombajna
  • izabrati odgovarajući položaj vitla hedera
  • smanjiti broj obrtaja bubnja na 500-700 o/min
  • podesiti zazor bubnja u zavisnosti od vlažnosti semena
  • podesiti otvore sita u zavisnosti od krupnoće semena a limove ventilatora potpuno otvoriti

Soja i žetva koju određuje toplo vreme

Prilikom žetve potrebno je uskladiti radnu brzinu sa stanjem useva. Preporuka je ići nešto sporije kako bi visina reza kose bila što niža. Tako se smanjuju žetveni gubici jer se požanju i niže mahune, a to je važno zato što najkrupnije i najkvalitetnije seme nalazi baš u tim, donjim mahunama.

Pridržavajući se ovih uputstava proizvođač može da sačuva i do 20% prinosa.

dipl.ing Snežana Stojković-Jevtić
savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo
Pročitaj i ...

pšenica napad suzbijanje korova rok setve

Mraz na njivi pšenica bez zaštite snežnog pokrivača

Pšenica pod snegom može mirno da "spava" ali bez snega, uz mraz od više dana stvara brigu poljoprivrednicima

Leave a Reply