Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ishrana svinja tokom perioda laktacije

Ishrana svinja tokom perioda laktacije

Brojna su iskušenja pred uzgajivačima svinja danas zato je najvažnija ishrana svinja – krmača za konačan uspeh na farmi. Velike potrebe krmača u hrani tokom laktacije često prouzrokuju velike gubitke telesnih rezervi, ali i onih hranjivih materija koje se ne nalaze u organizmu kao rezervne. Ovo je slučaj sa angažovanjem telesnih proteina. Sve ovo ako potraje duže i ako je deficit veliki izaziva pojavu “sindrom mršavih krmača”.

Veliki gubici u telesnoj masi krmača dešavaju se najčešće nakon prve i druge laktacije. Ovo je sigurno jedan od osnovnih razloga što je veliki deo krmača posle prvog i drugog prašenja isključuje iz reprodukcije. Razlog za isključenje mladih krmača verovatno je, pored ostalog, i njihova naviknutost da konzumiraju velike količine hrane u toku prve laktacije. Ovome doprinose i male rezerve hranjivih materija u organizmu prvopraskinja, koje se uz to još, razvijaju. Sve ovo nameće potrebu da se pažljivije analizira čitav sistem ishrane krmača da bi se prilagodio konkretnim uslovima na farmi. Mnogi faktori mogu nametnuti potrebu da se od postojećih normativa i preporuka mora odustati.

Ishrana svinja tokom perioda laktacije

PREMIKS ZA DOJNE KRMAČE 215-19


Vredna kombinacija vitamina i biološki aktivnih materija , povećava otpornost i potpomaže proces razmene materija

  • Visoka mlečnost krmača
  • Vidljivi znaci estrusa
  • Podstiče apetit i konzumaciju hrane
  • Više dobijene prasadi godišnje.

Smeša sa premiksom P215-19 za dojne krmače primenjuje se od 90-og dana suprasnosti pa sve do 3 dana nakon osemenjavanja.

Ishrana svinja tokom perioda laktacije

Apetit krmače posebno u periodu laktacije, kada su potrebe u hrani vrlo velike, izuzetno je važan. Mnogi faktori utiču na apetit krmače u laktaciji a najvažniji su sledeći:

  • konzumacija hrane u suprasnosti
  • veća konzumacija hrane u suprasnosti i veći porast telesne mase ima kao posledicu manju konzumaciju hrane u laktaciji i veći gubitak telesnih rezervi.
  • temperatura u prasilištu – krmača konzumira više hrane pri optimalnoj ili nižoj temperaturi
  • koncentracija energije u obroku – povećanjem koncentracije energije i ostalih hranjivih materija može se do izvesne mere i njihova konzumacija povećati. Ovo bi bilo moglo biti primenjeno pre svega u uslovima visokih temperatura tokom leta.
  • broj hranjenja dnevno – tokom laktacije krmače se najčešće hrane dva puta dnevno ili po volji

Dipl. inž. Dragan Gunjak

Pročitaj i ...

vitamin a tov junadi izbor ishrana teladi stočni kvasac pravilnik podsticaji

Tov junadi izbor najboljih prema rasi, vrsti hraniva

Tov junadi  izbor najboljih – Tokom decenija Srbija nije uspevala da izveze dovoljno junećeg mesa …