Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Krava tele sistem je najbolje rešenje za gazdinstva

Krava tele sistem je najbolje rešenje za gazdinstva

Manjak teladi, odnosno njihova visoka cena je uslovila da krava tele sistem gajenja bude dobro rešenje. Prednosti su niži troškovi, jeftinija ishrana, štala skoro nije ni potreban (dovoljna je nadstrešnica ili štala sa jednim pokretnim zidom) dok tele praktično predstavlja zaradu. Država stimuliše ovaj vid gajenja – subvencija za sistema krava tele iznosi 20.000 dinara za neumatičena grla.

Pročitate savet stručnjaka, Kozlina Zoran, PSSSS – U poslednje vreme sa porastom cene utovljenih junadi sve je više zainteresovanih proizvođača za ulazak u ovu proizvodnju. Međutim zbog sve manjeg broja krava kod nas oseća se nedostatak teladi za tov. Kao moguće rešenje nameće se mogućnost uvoza teladi, do nekih početnih koraka je i došlo i to do uvoza teladi iz Rumunije. Nažalost ovi prvi koraci su se pokazali kao prilično skupa varijanta.

Rešenje ovih problema moglo bi biti u sistemu krava-tele.

Ovaj sistem u Evropskoj uniji čini oko 36% svih krava. Osnovne karakteristike ove proizvodnje su manji troškovi ishrane, manji utrošak fizičkog rada, manji troškovi za izgradnju objekata, te visoka plodnost krava.

Osnova sistema su naravno krave i za ovaj način su najpogodnije one mesnatih rasa, ali se mogu koristiti i krave kombinovanih svojstava.

Krava tele sistem uzgoja

Za ovaj sistem neophodno je obezbediti dovoljnu površinu pašnjaka i to po grlu 0,8 ha i 0,2 ha oranica.Telad u ovom sistemu ostaje s kravama do starosti od 6 – 7 meseci. Krave proizvedu od 1.200 do 1.800 litara mleka u laktaciji, koje se u potpunosti iskoristi za ishranu teladi.

Kao jedna od najpogodnijih rasa za ovaj sistem ističe se rasa Hereford. Ona je jedna od najzastuplјenijih rasa koje se koriste u sistemu krava-tele u svetu , jer daje najbolјe rezultate u korištenju vrlo loše voluminozne hrane, otporna je na bolesti i niske temperature, pa se tako bez problema teli na pašnjacima i u zimskim uslovima.

Dosta je rašireno ukrštanje domaćih, kombinovanih rasa, kao što je Simentalac, s bikovima mesnatih rasa. Takva telad dobro su prilagođena uslovima domaćeg uzgoja, a i troškovi se višestruko smanjuju.

Sistem proizvodnje “krava-tele” sastoji se od četiri faze :

  • telenje,
  • laktacija,
  • zasušenje i
  • pripust (osemenjavanje).

Krave se po pravilu tele same uz minimalnu asistenciju čoveka. Ovo se osigurava izborom bikova koji daju manju telad, ali koja će kasnije postizati zadovolјavajuće priraste od oko 800 grama dnevno.

Na ekonomičnost ovog sistema ponajviše utiče ishrana. Osnovno načelo na kojem se temelјi ishrana je korištenje pašnjaka tokom pašne sezone, dok se u zimskom razdoblјu ishrana temelјi na kabastoj hrani uz dodatak malih količina koncentrata.

U zimskom periodu ishrane potrebe krava mogu se zadovolјiti sa 25 – 30 kg travne senaže i određene količine koncentrata nakon telenja. Preko zime krave se drže slobodno u poluotvorenim objektima s ispustima ili bez njih.

Pročitaj i ...

brend proizvoda konkurs prerada mesa mleka sir plsman sira sufinansiranje troškova vino fest

Plasman sira – kako prepoznati zahteve potrošača

Izdvojite se na tržištu, slušajte potrošače i olakšajte plasman svog jedinstvenog sira koji će kupci vrednovati