Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Plavi jezik je opasna bolest goveda, koza

Plavi jezik je opasna bolest goveda, koza

plavi jezik
Plavi jezik je opasna bolest

Plavi jezik. Kataralna groznica ovaca (Bluetongue, Catarrhal fever of sheep). Bolest plavog jezika je infektivna bolest ovaca od koje mogu da obole i goveda i koze. Nije zoonoza i manifestuje se edemom (otokom) usana i jezika, uz pojavu erozija i ulceracija na slizokoži usta i nosa. Uzro?nik bolesti je virus iz familije reoviridae i vrlo je otporan u spoljnoj sredini naro?ito pri niskim temperaturama.

Pojavbila se u BiH , Makedonija zabranila promet i uvoz !!

 Bolest plavog jezika se javlja naj?eš?e sporadi?no i sezonski. Izvori zaraze su naj?eš?e obolele ovce, zatim goveda i koze. U prenošenju zaraze glavnu ulogu imaju komarci u kojima se virus i umnožava. U epizootiologiji ove bolesti geografske i klimatske prilike (visina, vlaga, toplota) igraju zna?ajnu ulogu zbog razmnožavanja insekata.

 Inkubacija iznosi 2-7 dana i u akutnom obliku prvi simptom je povišena tt koja iznosi 41-42C i na tom nivou se zadržava i do 7 dana. Zatim se javlja tahipnoja i hiperemija usne i nosne sluzokože sa poja?anom salivacijom i iscetkom iz nosa. Nosni iscedak je prvo serozan, zatim purulentan, pa ?ak i sa primesama krvi. Na usnama, jeziku i podvili?noj regiji pojavljuje se edem. Otok jezika može biti jako izražen, tako da viri iz usta, a boja mu je tamno plava. Pri ovome epitel jezika može biti oljušten, kao i sluzokoža usta zbog ?ega se javlja i krvarenje. U nekim slu?ajevima javlja se i proliv sa primesama krvi, što je vrlo nepovoljan prognosti?ki znak. Vuna opada u pramenovima.

bolest plavi jezik Plavi jezik je opasna bolest goveda, koza

Uz opisane simptome, mogu se javiti promene na papcima koji  su topli i bolni i zato se životnje slabo kre?u.

 Zavisno od rase i virulencije soja, bolest može da se javi i u vrlo blagom obliku pri ?emu jedini simptom je blago povišena temperatura.

 Klini?ka slika daje osnovu za postavljanje dijagnoze, ali ne u svim slu?ajevima, a sigurna dijagnoza postavlja se laboratorijski dokazivanjem antitela u krvi. Terapija se ne sprovodi i kada se utvrdi bolest plavog jezika sprovode se slede?e mere:

  • ubijanje svih prijem?ivih životinja na zaraženom gazdinstvu bez odlaganja

  • neškodljivo uklanjanje leševa

  • vakcinacija u skladu sa posebnim programom vakcinacije

 Robert Širtov DVM sci

Izveštaj iz prošle 2014. godine

Zahval?uju?i aktivnom nadzoru na bolest plavog jezika koji sprovodi veterinarska služba Srbije, sumnjivi slu?ajevi bolesti plavog jezika identifikovani su u subotu 30.08.2014. godine kod ovaca i goveda, saopštila je Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Epizootiloški uvi?aj i uzorkovanje, uz nadzor nadležne inspekcije, izvršio je Veterinarski specijalisti?ki institut Niš iz Niša, koji je dana 1.9.2014. godine dostavio uzorke poreklom od goveda iz Sijarinske Banje i ovaca iz Medve?e, Nau?nom institutu za veterinarstvo Srbije u Beogradu (Nacionalna referentna laboratorija za bolest plavog jezika u Srbiji) radi ispitivanja na ovu bolest.

Narednog dana, izvršena su serološka i virusološka ispitivanja i dostavl?eni rezultati koji potvr?uju prisustvo virusa bolesti plavog jezika (serotip 4) u dostavl?enim uzorcima poreklom od ovaca iz Medve?e, primenom ELISA i real-time PCR metode. Uzorci su poslati na potvrdna ispitivanja u referentnu laboratoriju EU, kako je predvi?eno propisima, ali to ne?e odložiti sprovo?enje odgovaraju?ih mera.

Nakon postavl?anja sumnje na ovu bolest, veterinarska inspekcija i nadležna epozootiološka služba, preuzele su odgovaraju?e kontrolne mere koje ukl?u?uju i zabranu prometa životinja i epizootiološka ispitivanja, navodi se u saopštenju.

Iako je od poslednjeg slu?aja ove bolesti u Srbiji prošlo 12 godina, pojava ove bolesti ne predstavl?a iznena?enje za veterinarsku službu. Naime, nakon pojavl?ivanja velikog broja slu?ajeva bolesti plavog jezika u Gr?koj, Bugarskoj i Makedoniji u julu i avgustu ove godine, kao i desetine slu?ajeva u Rumuniji od prošle nedel?e, sa epizootiološkog aspekta se moglo o?ekivati pojavl?ivanje bolesti na širem podru?ju jugoisto?ne Evrope ali i šire. Prisustvo prenosioca bolesti, insekata iz roda Culicoides i specifi?ni vremenski uslovi uz visoku vlažnost, vazdušne struje i sl., pogodovalo je drasti?nom širenju bolesti u okolnim zeml?ama.

Više saznajte na: www.vet.minpolj.gov.rs

Pročitaj i ...

kozarnik

Kozarnik je uslov za dobre rezultate u gajenju koza

Pravo mesto za gradnju kozarnika vas rešava naknadnih problema. Dovoljno prostora za životinje je uslov uspeha.

Leave a Reply