Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Randman kod ovaca – kako postići dobar rezultat?

Randman kod ovaca – kako postići dobar rezultat?

Uvek je značajno pravilno odrediti randman kod ovaca jer na osnovu toga možete znati da li ste nešto pogrešili pri izboru rase, izboru sistema nege, ispaše… To će se odraziti i na Vaš prihod.

Kako pravilno odrediti randman savetuje dipl. ing. Slavica Petrović – Stepen utovljenosti i randman ovaca. Kod ovaca za klanje, stepen utovljenosti ima veći značaj nego kod drugih domaćih životinja, pošto bez njega ne može da se ispolji ni komformacija tela ni osobine mesa. Ovom obeležju se poklanja posebna pažnja i zbog toga što od utovljenosti zavisi i količina mesa, pošto se ovce više nego druge domaće životinje upućuju na klanje bez prethodnog tova.

Procenjivanjem stepena utovljenosti treba ustanoviti koja se količina mesa može očekivati i u kojoj će meri meso biti prekriveno i protkano masnim tkivom. Ukoliko je stepen utovljenosti veći i randman će biti povoljniji, u trupu će biti filtrirano i više masnog tkiva. Postoji granica do koje je prisustvo masnog tkiva poželjno tako da nije uvek najviši stepen utovljenosti i najpovoljniji. Kada je prisutna suvišna količina loja ona se mora odstraniti pre upotrebe mesa, tako da je stvarni randman mesa znatno manji nego što je utvrđen na bazi odnosa žive težine prema zaklanoj životinji.

Ovo se nikada ne javlja kod mlađih jagnjadi – sisančadi, a vrlo retko kod utovljene starije jagnjadi. Zbog toga se kod ove dve kategorije najviši stepen utovljenosti redovno smatra i najpovoljnijim. U kategoriji šilježadi nepovoljno visok stepen utovljenosti može se pojaviti kod kasnostasnih rasa koje (domaće ovce) imaju osobinu da veće količine loja nagomilavaju na pojedinim mestima tela.

Sličan slučaj se javlja i kod odraslih jalovih ovaca takođe primitivnih kasnostasnih rasa. Kod ovakvih grla optimum predstavlja osrednji stepen utovljenosti. Zbog toga se pri procenjivanju stepena utovljenosti mora imati u vidu kategorija i rasa, da bi se utvrdilo u kojoj meri je stepen utovljenosti povoljan. Za praktično ocenjivanje ovaca i mlađih kategorija za klanje dovoljno je sva grla rasporediti u tri-četiri stupnja i to: povoljan, osrednji i slab odnosno nedovoljan stupanj.

Randman kod ovaca

Randman zavisi pre svega od razvijenosti muskulature i količine masnog tkiva u trupu. Pošto ovce imaju različitu težinu kože i ovo treba imati u vidu prilikom procene randmana. Za izračunavanje randmana uzima se živa težina utvrđena posle gladovanja, transporta i pripreme za klanje. Ukoliko se posle klanja utvrdi da pun želudac i creva ne iznose više od 10 do 12% od žive težine pred klanje, može se smatrati da je gladovanje pravilno izvedeno, odnosno da ovce nisu bile preterano nahranjene pre klanja i zbog toga postigle relativno nizak randman. Takođe, vrlo je važno pravilno utvrditi mrtvu težinu koja se uzima za izračunavanje randmana.

Uobičajeno je da se samo u kategoriji jagnjadi – sisančadi u mrtvu težinu uključuje i glava pošto se ona ne odvaja od trupa.

Pogrešno je u mrtvu težinu uračunavati i jestive iznutrice (jetra, srce, pluća, maramica) što se ponekad čini tako da randman ispadne neopravdano visok. Kod ostalih kategorija randman se izračunava na bazi težine obrađenog i ohlađenog trupa sa koga je odstranjena i glava pored organa iz grudne i trbušne duplje, jedino se bubrezi i loj oko njih ne odstranjuju iz trupa.

Pročitaj i ...

sir vino proizvodnja plasman

Kombinacija sir vino – kako napraviti pijani sir i brend?

"Pijani" sir - novost koja može da Vam obezbedi dobar prihod i uživanje da stvarate nešto novo u Srbiji.