Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Selekcija ovaca prema karakteristikama

Selekcija ovaca prema karakteristikama

Selekcija ovaca ili odabiranje grla – postupak u kome se jednim životinjama daje prednost u odnosu na druge za produžetak naredne generacije. Natprosečne ostaju za priplod, a ispod prosečne se škartiraju.

Prirodna i veštačka selekcija

Metode selekcije koje se primenjuju u ovčarstvu – dva osnovna metoda –

 • individualna i
 • masovna
 1. Individualna selekcija primenjuje kod izbora priplodnih grla na osnovu:
 • vrednosti njihovih kvantitativnih osobina (mlečnost, plodnost, prirast)
 • fenotipskih karakteristika (eksterijera)
 • poznavanja predaka
 • njihovih proizvodnih osobina
 • Suština je da se svaka individua posebno procenjuje. Potrebno je da su: grla obeležena, precizna matična evidencija, pod direktnom kontrolom ustanove ovlašćene za vođenje selekcije.

  2. Masovna selekcija

 • podrazumeva izbor grla za priplod na osnovu eksterijera
 • ovaj vid selekcije odvija se kroz postupak “izlučivanje” ovaca lošeg fenotipa, slabog zdravlja, niske produktivnosti. Nema podataka o poreklu, produktivnosti tako da to predstavlja početnu selekciju.

Početna selekcija (masovna) bazira se na:

 • proceni dobi po zubima
 • utvrđivanje zdravstvenog stanja po kondiciji,
 • izgled vimena i polnih organa i indirektna procena mlečnosti.
 • na osnovu navedenih pokazatelja sva grla se razvrstavaju u klase (I, II, III i IV)

I klasa – sve ovce koje su dobro razvijene, pravilno građene, sa dobro izraženim rasnim karakteristikama;

II klasa – dobro i pravilno razvijene ali sa nedovoljno izraženim rasnim karakteristikama

III klasa – grla sitnije građe, zaostala u porastu i sa nedovoljno izraženim rasnim odlikama i

IV klasa – su sve ostale ovce koje se moraju škartirati.

Masovnom selekcijom moguće je postići dobre rezultate samo kod osobina koje sa visokim stepenom nasledstva – vuna i njena svojstva. Najefikasniji način selekcije – jedini pravi način selekcije postiže se ocenom oplemenjivačke vrednosti grla, utvrđivanjem selekcijskog indeksa i drugih parametara.

Grupno kooperativni model selekcije nije uslov da su stada brojna, drže se u istim uslovima ishrane, nege i sl. Sastoji se u formiranju nukleus stada visokoproizvodnih ovaca iste rase.

Savetodavac Petrović Duška

Pročitaj i ...

zasnivanje travnjaka jagnjenje livade

Kako sam zasnovati livade i pašnjake?

Intenzivno korištenje livada koje ste zasejali daje 8 puta više sena.

Leave a Reply