Tuesday 25.02.2020.
Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Kvalitetna rose vina – ružica, kako proizvoditi

Kvalitetna rose vina – ružica, kako proizvoditi

Tržište je sklono promenama, mladi potrošači traže kvalitetna rose vina – ružice po boji su bliža crvenim vinima, ali po hemijskom sastavu i ukusu naginju belim vinima. Ružice se piju “čiste”, ili kao špriceri sa soda-vodom ili mineralnom vodom. Mnogo su lakša od crvenih vina, jer imaju znatno manje bojenih, taninskih – oporih i drugih materija. Boje su svetlocrvene do manje ili više zatvorene rubin.

Za spravljanje ružičastih vina koristi se u prvom redu grožđe sorti koje ne sadrže dovoljnu količinu bojenih materija u pokožici, kao što su Prokupac, Frankovka, Muskat hamburg. Pored ovih, o obzir dolazi i grožđe drugih sorti,  naročito u godinama nepovoljnim za sazrevanje grožđa. Ovaj tip vina može da se spravi i od crnog grožđa koje je zahvaćeno sivom plesni, s obzirom na to da plesan razara bojene materije, pa od takvog grožđa ne može da se dobije crveno vino.

Ružičasta vina mogu da se spravljaju na više načina, ali se najčešće primenjuju sledeća dva, kojima se dobijaju najtipičnije ružice:

  1. hladnom maceracijom (po postupku spravljanja belih vina ) i
  2. ceđenjem delimično prevrelog kljuka 24-48 časova posle početka alkoholnog vrenja.
Dejan Jocić, dipl.ing.
 

Kako proizvoditi kvalitetna rose vina – ružica

Vina tipa ružice (opol) se nalaze na sredini između belih i crnih. Povino od interfest novi sad hemijskom sastavu i ukusu su bliža belim vinima.
• Postupak spravljanja ovih vina je isti kao kod crnih vina. Vrši se odvajanje bobica od peteljki, muljanje, sumporisanje sa nešto većom količinom sumpora (hladna maceracija – brže izdvajanje bojenih materija iz ćelija pokožice). Šira se cedi posle 15-25 časova i prepušta fermentaciji.
NEGA NOVOG VINA
  1. Posle tihog vrenja sve tri kategorije vina (belo, crno, ružičasto) se podvrgava formiranju koje obuhvata:
  2. DOLIVANJE,
  3. PRETAKANJE I
  4. SUMPORISANJE.
DOLIVANJE – zaštita vina od štetnih mikroorganizama i oksidacije obavlja se dolivanjem otpražnjenog prostora ( u većim sudovima). Vino se prepušta spontanom bistrenju. Niže temperature ubrzavaju taj proces. Na dnu suda  se formira talog (od izumrlih ćelija kvasaca, belančevinastih materija, soli vinske kiseline i dr.). Iz tog razloga vino treba što ranije odvojiti od taloga prvim pretakanjem.
PRETAKANJE – posle bistrenja se vrši pretakanje. Vrši se 2-4 nedelje posle završetka vrenja  i dolivanja sudova. Razlikujemo tri načina pretakanja:
1./ Otvoreno – vino se ispušta u prihvatni sud, a odatle se pumpom ili kofama prebacuje u drugi sud. Ovako se pretaču zdrava vina koja nisu naklonjena prelomu.
2,/ Poluzatvoreno – ne koriste se prihvatni sudovi već se vino direktno pretače u drugi sud s tim što se sa vrha tog suda raspršava i izaziva talasanje i mešanje vina u sudu.
3./ Zatvoreno – Otvor za slavinu se preko pumpe povezuje sa otvorom za slavinu druge bačve ili suda, a vino se bez dodira sa vazduhom pretače (“mirno”). Ovako se pretaču vina sklona mrkom prelomu.
Prvo pretakanje vina je od najvećeg značaja za njegovo formiranje (najčešće se izvodi otvoreno). Posle pretakanja treba ga sumporisati.
SUMPORISANJE – neposredno posle prvog pretakanja mlado vino treba sumporisati. Pri pretakanju ono upija znatnu količinu kiseonika iz vazduha te se mora sprečiti dalje odvijanje oksidacionih procesa
izvor: PSSS Srbija

Pročitaj i ...

rodni elementi rezidba odlučuje period mirovanja skidanje lastara na rezidbu bolesti vinove loze

Period mirovanja loze – sadržaj šećera i skroba

Vinova loza može da ostane vitalna i na minus 20 C, ovogodišnja blaga zima nije pokrenula sokove.