Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Pepeljasti groždjani moljac napada vinograde

Pepeljasti groždjani moljac napada vinograde

Pepeljasti groždjani moljac zajedno sa žutim grožđanim moljcem napada grožđe u našim vinogradima. Prezimljava u obliku lutke. Godišnje ima 3 generacije. Leptiri prolećne generacije počinju da se javljaju pre cvetanja. Gusenice se najpre uvlače u cvetove i izjedaju ih. Posle cvetanja zapredaju gnezda obavijajući bobice kojima se hrane. “Paučina” u grozdovima je prvi jasan znak prisustva ove štetočine i čitavi delovi grozda mogu biti uništeni.

Za 3-4 nedelje gusenice odrastu do 11 mm pa tokom juna i jula zapredaju u raznim zaklonima svilaste bele čaurice iz kojih se pretvaraju u  leptire letnje generacije. Tada ženke polažu jaja naročito na bobice grozda, a gusenice žive u njima i dok ne izrastu, uništavaju ih, a tada se ponovo učaure i daju leptire jesenje generacije.

Pepeljasti groždjani moljac ima tri generacije

Treća generacija moljca pojavljuje se krajem avgusta, početkom septembra i tada ženke svoja jaja polažu na poluzrele bobice grožđa. Položena jaja se suše – ako je procenat vlage ispod 40% a temperatura viša od 27 C. Načete ili potpuno izjedene bobice pri suvom vremenu se sasuše  i šteta nije velika. Ali, ako je vreme vlažno, oštećena zrna trule, napada ih siva trulež- Botrytis cinerea, i celi rod može  za kratko vreme da bude uništen.

Mere suzbijanja se sastoje u:

– Suzbijanju gusenica raznim insekticidima (Avaunt 15 SC, Lannate 90, Nurelle D, Vantex 60 CS). Mora da se prati let leptira i polaganja jaja, da bi se odredili termini tretiranja. Za dobar uspeh najvažnije je da se glavno suzbijanje gusenica sprovede u proleće. Cilj je suzbiti prvu generaciju moljaca (pre cvetanja) kako bi umanjili opasnost od napada druge (opasnije) generacije.

–  Agrotehničkim merama, kako bi poboljšali strujanje vazduha u vinogradu.

– Feromonskim klopkama, radi praćenja leta mužjaka (4-8 dana). Nakon najvećeg ulova treba provesti zaštitu insekticidima.

Zoran Panajotović, dipl.ing.

Pepeljasti grožđani moljac

SAVET PIS VOJVODINE

Početak leta pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u zasadima vinove loze (lokaliteti: Rivica, Novi Slankamen, Krčedin) registrovan je 06.04. Na feromonskim klopkama se beleže značajne brojnosti imaga, a u vizuelnim pregledima prisustvo jaja na mladim cvastima. U toku je let, polaganje jaja i početak piljenja larvi prve generacije ove štetočine. 

U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja preporučuje se primena insekticida na bazi cipermetrina (Cipkord 20 EC, Notikor ili Crna mamba) u koncentraciji 0,015-0,03%.

Pročitaj i ...

vinograd lozne grahorice rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja vinograd lozna

Grahorice u vinogradu i voćnjaku su poželjne

Treba gajiti grahorice u voćnjacima i vinogradima jer doprinose boljem stanju zemljišta i obogaćuju ga.