Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Pepelnica vinove loze na mladim listovima

Pepelnica vinove loze na mladim listovima

vinova loza
Bolest koja ubija mlado lišće – pepelnica vinove loze.

Pepelnica vinove loze se javlja na svim zelenim delovima vinove loze, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka – zbog čega je i dobila ime pepelnica. Na lišću se ova prevlaka javlja i sa lica i sa naličja. Napadnuto mlado lišće se deformiše, a često i suši. Najveću opasnost pepelnica predstavlja za grožđe koje biva zaraženo od zametanja pa do šaranja. Mlade bobice se u celosti pokrivaju sivopepeljastom prevlakom, smežuraju se i suše. Kod kasnijih zaraza bobice često pucaju, što je jedan od glavnih simptoma za pepelnicu. Obično veći deo grozda ili celi grozd oboljeva od pepelnice zahvaljujući brzom širenju površinskog parazita.

Poreklo oboljenja pepelnica

Pepelnica je američkog porekla. Zapažena prvi put u Engleskoj 1845. godine, brzo se raširila u Evropi, da bi već 1850. zahvatila sva vinogorja Sredozemlja, a potom i Afrike i Australije, onemogućavajući praktično, u prvo vreme, proizvodnju grožđa. Pepelnica je i danas u mnogim vinogradarskim reonima, naročito toplih krajeva, vrlo ozbiljna bolest, često opasnija od peronospore.

Biologija oboljenja pepelnica

Sivopepeljastu prevlaku čini površinski splet micelije, na kome se razvio konidijski stadijum opisan kao Oidium Tuckeri. Konidije vrše sekundarne zaraze u toku čitave vegetacije vinove loze. U drugoj polovini leta i početkom jeseni u pepeljastoj prevlaci se razvijaju loptasta telešca crne boje – peritecije, koje predstavljaju organe za prezimljavanje. Peritecije u toku proleća, za vreme kiše, pucaju. Iz njih se oslobađaju askusi i askospore, koje stvaraju primarne zaraze. Micelija razvijena iz askospora daje prvu generaciju konidija i tako se dalje odvija razvojni ciklus parazitne gljive. U toku leta neki ogranci micelije prodiru u unutrašnjost pojedinih pupoljaka i tu prezime.
Za klijanje konidija nije potrebna voda, čak ni veća relativna vlažnost vazduha. Otuda pojava da se pepelnica širi u sušnim letnjim periodima. Međutim, ukoliko je vlažnost vazduha veća i temperatura povoljna, utoliko će se pepelnica intenzivnije razvijati.
Inače razvoj parazita je moguć na temperaturama između 5 i 35°C, sa optimumom oko 26°C.

Pročitajte više o – Pepeljasti grožđani moljac

Mere suzbijanja

Za suzbijanje pepelnice koristi se elementarni sumpor i neki sumporni spojevi – kao klasična sredstva fungicidi na osnovi meptildinokapa, sistemični fungicidi i kombinovani preparati koji suzbijaju i peronosporu i pepelnicu. Sumpor u prahu služi za zaprašivanje, dok se koloidni sumpor i neki drugi preparati sumpora koriste za prskanje, bilo da se dodaju bordovskoj čorbi, u cilju istovremenog suzbijanja peronospore i pepelnice, bilo da se upotrebljavaju sami kao suspenzija u vodi. Aktivnost sumpora je utoliko veća ukoliko je vreme suvlje i toplije.

Pepelnica (Uncinula necator) – mere suzbijanja

Sredstva na osnovi sumpora:

Preparat Koncentracija [%] Napomena
Kumulus-DF0,3-0,5Sistemično I kurativno delovanje

Ostala sredstva:

Preparat Koncentracija [%] Napomena
TOPAS 100 EC0,025Sistemično I kurativno delovanje
STROBY DF0,02 Sistemično  delovanje
AKORD0,03-0,04Sistemično  delovanje
CRYSTAL 250 SC0,015-0,02Sistemično delovanje

Sandra  Miletaković, Dipl.ing.

PIS VOJVODINE

Kako je narednih dana najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, proizvođačima se preporučuje zaštita vinove loze od prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se, pre najavljenih padavina, preporučuju hemijske mere zaštite kombinacijom fungicida: KARATHANE GOLD 350 EC (a.m. meptildinokap) 0,4- 0,5 L/ha +MANKOGAL 80, BEVESAN 45M (a.m.mankozeb) 2-2,5 kg/ha

Pročitaj i ...

vinograd lozne grahorice rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja vinograd lozna

Grahorice u vinogradu i voćnjaku su poželjne

Treba gajiti grahorice u voćnjacima i vinogradima jer doprinose boljem stanju zemljišta i obogaćuju ga.