Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Vinograd leti – suša ili kiša, šta je bolje ?

Vinograd leti – suša ili kiša, šta je bolje ?

Tokom sezone vremenski uslovi su podložni velikim promenama ali šta je dobro za vinograd leti? Ove godine leto je vlažno, vinograd ima uslove da razvije dobar rod, ali i bolesti su prisutne. Pročitajte savete  – Šta se dešava sa vinovom lozom u uslovima suše ili čestih padavina – autor Tonić Dejan.

Višemesečna suša, praćena visokim temperaturama leti štetno utiče na razvoj vinove loze. To se odražava u slabijem porastu vinove loze, jer se biljka nalazi u fiziološkom stresu, uz postupno usporavanje fizioloških procesa u samoj biljci, što dovodi do smanjenja asimilacijske lisne površine. Oštećenja koja nastaju kao posledica visokih temperatura, odražavaju se simptomima na mladarima, lišću i grozdovima, a nastale ožegotine lista neretko imaju za posledicu nekrozu i defolijaciju lista u zoni grožđa.

Na grožđu koje je direktno izloženo štetnom uticaju visokih temperatura bez lisne zaštite, pojavljuju se ožegotine na bobicama, koje venu, a uz česti vetar pojačano je isparavanje i evapotranspiracija iz zemljišta i biljke. Sušno razdoblje utiče i na početak ranije berbe grožđa.

Visoki šećeri i veće ukupne kiseline posledica su velikog uticaja suše, gde je, uz visoke temperature i pojavu smežuranih bobica u kojima dolazi do koncentracije šećera, kao posledica toplih i vrućih noći usporen pad i razgradnja kiselina.

Kod suše ni semenka ne dostiže svoju tehnološku zrelost, već delom ostaje nedozrela tj. zelena.

Vinograd leti  

Ukoliko u fazi zrenja dođe do većih količina padavina dolazi do pojave nižeg sadržaja šećera i nižih kiselina kao posledica usvajanja veće količine vode putem rizosfere tj. korenja, gde dolazi do razređenja šećera i povećanja vode u bobicama. Sveže noći i temperature oko 15 ̊C pospešuju dalji pad kiselina.

U normalnim klimatskim uslovima tokom razvoja bobica grožđa stanice mesa povećavaju se 5 – 8 puta. Meso sačinjava približno 84 do 92 % od težine bobice.

U suši nema povećanja mesa, već bobice ostaju sitne. Kod veće količine padavina dolazi do usvajanja veće količine vode, a zavisno od debljine kožice (sortna karakteristika), usled osmotskog pritiska dolazi do pucanja bobice i tako se stvaraju uslovi za razvoj štetne i nepoželjne mikroflore grožđa, kao što su npr. siva plesan, kisela trulež, zelena plesan i dr.

Može se reći da u suši, koju prati velika vrućina, belo grožđe gubi kiselost, a crno grožđe gubi boju i tanine.

U evidentnim klimatskim promenama treba menjati dosadašnji pristup načina uzgoja vinogradima, s ciljem ublažavanja štetnih posledica od visokih temperatura.

U uslovima klimatskih promena pred svakim vinogradarom stoji izazov u prilagođavanju sopstvene vinogradarske proizvodnje. Naročito je važno znati i potrebno primeniti stečeno iskustvo, znanje i potrebnu stručnu pomoć u vinogradarskoj proizvodnji.

Pročitaj i ...

čokot izbor vezivanje visina stabla čokota rezidba vinove loze špalirni način rezidba vinove loze rezidba na zrelo

Rezidba vinove loze – rodnost i broj okaca

Pravilna rezidba će Vam obezbediti dobar rod, kvalitet grožđa i odlično vino u podrumu.