Wednesday 08.04.2020.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Aminokiseline u primeni protiv stresa biljaka

Aminokiseline u primeni protiv stresa biljaka

Aminokiseline u primeni protiv stresa – Preparati sa aminokiselinama su poslednjih godina ušli u skoro redovnu upotrebu, a najviše u voćarstvu i povrtarstvu, a zbog svog pozitivnog dejstva i prihvatljive cene i u ratarsku proizvodnju.

Opredeljujući faktor za upotrebu preparata sa aminokiselinama je svakako pozitivno dejstvo koje pokazuje na biljkama. U folijarnoj prihrani se odlično kombinuje sa herbicidima i pomaže biljkama da lakše prebrode stres od nepovoljnih vremenskih prilika i zaštitnih tretmana. Može se koristiti i samostalno u dozi od 1 l/ha ili po preporuci proizvođača, a preko zemljišta je doza oko 5 l/ha.

Aminokiseline u uzgoju biljaka

Smanjuje stres u biljkama prouzrokovan nepovoljnim vremenskim prilikama i samim zaštitnim tretmanima. Treba posebno pomenuti aminokiseline čija se primena preporučuje tokom čitave vegetacije. Upotrebom aminokiselina postiže se bolje korišćenje azota i bolji transport mikroelemenata (Fe, Zn, Mn, Ca, B i Mo), bolje usvajanje hraniva preko korena, obezbeđuje izvor organskog ugljenika i azota, a i podstiče enzimsku aktivnost i bolju ugradnju azota u protein. Na taj način folijarnom prihranom povećavamo prinose, bolji razvoj korenovog sistema, porast biljke i povećanje otpornosti na nepovoljne vremenske uslove.

kruške na tržištu

Primena aminokiselina se do sada vezivala za rešavanje nekog šoka koji je biljka preživela: pre svega misli se na mraz, sušu ili vremenske nepogode kao što je grad. Upravo je grad razlog pisanja ovog teksta jer je u poslednje vreme česta pojava i potrebno je odmah posle grada primeniti amino-kiseline i pomoći biljci da preboli zadate rane. Naravno da je preporuka da se koristi sa fungicidima u cilju sprečavanja bolesti. Na tržištu postoji veliki broj preparata sa aminokiselinama i potrebno je odabrati pravi za određenu situaciju odnosno stres.

Goran Pavlović, savetodavac PSSS Smederevo

Aminokiseline dobijene prirodnim putem, razgradnjom proteina biljnog i životinjskog porekla, od velike su važnosti za ojačavanje bilja i izgradnju odbrambenih ćelijskih struktura u stresnim situacijama. Aminokiseline imaju odlučujuću ulogu u stvaranju odbrambenih proteina i u sintezi biljnog hormona auksina. Prskanjem ih biljka direktno upija što skraćuje vreme njihove prirodne sinteze. U slučaju grada u voćnjaku i vinogradu one su nezamenjive. Prskanjem aminokiselinama biljka se oporavlja već nakon jednog dana.

Stvara se kalus na ranama, čime je onemogućen prodor gljivičnih oboljenja tamo gdje je biljka najosetljivija i podstiče se sinteza hormona auksina, tako da biljka nastavlja izgrađivati nove organe bez obzira na stres.

PSSS Srbija

Pročitaj i ...

irig sajam perspektive voćarstva vivo sajam maline jabuke rusija uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja djubrenje voćnjaka prinos kalijum reguliše savetovanje za jabuka voli rezidbu

Zašto prinos nije adekvatan ulaganjima u đubrenje voćnjaka?

Mnogo ulažete u đubrenje voćnjaka ali prinos nije kakav ste očekivali? Proverite pH vrednost zemljišta.