Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Aminokiseline u primeni protiv stresa biljaka

Aminokiseline u primeni protiv stresa biljaka

Aminokiseline u primeni protiv stresa – Preparati sa aminokiselinama su poslednjih godina ušli u skoro redovnu upotrebu, a najviše u voćarstvu i povrtarstvu, a zbog svog pozitivnog dejstva i prihvatljive cene i u ratarsku proizvodnju.

Opredeljujući faktor za upotrebu preparata sa aminokiselinama je svakako pozitivno dejstvo koje pokazuje na biljkama. U folijarnoj prihrani se odlično kombinuje sa herbicidima i pomaže biljkama da lakše prebrode stres od nepovoljnih vremenskih prilika i zaštitnih tretmana. Može se koristiti i samostalno u dozi od 1 l/ha ili po preporuci proizvođača, a preko zemljišta je doza oko 5 l/ha.

Aminokiseline u uzgoju biljaka

Smanjuje stres u biljkama prouzrokovan nepovoljnim vremenskim prilikama i samim zaštitnim tretmanima. Treba posebno pomenuti aminokiseline čija se primena preporučuje tokom čitave vegetacije. Upotrebom aminokiselina postiže se bolje korišćenje azota i bolji transport mikroelemenata (Fe, Zn, Mn, Ca, B i Mo), bolje usvajanje hraniva preko korena, obezbeđuje izvor organskog ugljenika i azota, a i podstiče enzimsku aktivnost i bolju ugradnju azota u protein. Na taj način folijarnom prihranom povećavamo prinose, bolji razvoj korenovog sistema, porast biljke i povećanje otpornosti na nepovoljne vremenske uslove.

kruške na tržištu

Primena aminokiselina se do sada vezivala za rešavanje nekog šoka koji je biljka preživela: pre svega misli se na mraz, sušu ili vremenske nepogode kao što je grad. Upravo je grad razlog pisanja ovog teksta jer je u poslednje vreme česta pojava i potrebno je odmah posle grada primeniti amino-kiseline i pomoći biljci da preboli zadate rane. Naravno da je preporuka da se koristi sa fungicidima u cilju sprečavanja bolesti. Na tržištu postoji veliki broj preparata sa aminokiselinama i potrebno je odabrati pravi za određenu situaciju odnosno stres.

Goran Pavlović, savetodavac PSSS Smederevo

Aminokiseline dobijene prirodnim putem, razgradnjom proteina biljnog i životinjskog porekla, od velike su važnosti za ojačavanje bilja i izgradnju odbrambenih ćelijskih struktura u stresnim situacijama. Aminokiseline imaju odlučujuću ulogu u stvaranju odbrambenih proteina i u sintezi biljnog hormona auksina. Prskanjem ih biljka direktno upija što skraćuje vreme njihove prirodne sinteze. U slučaju grada u voćnjaku i vinogradu one su nezamenjive. Prskanjem aminokiselinama biljka se oporavlja već nakon jednog dana.

Stvara se kalus na ranama, čime je onemogućen prodor gljivičnih oboljenja tamo gdje je biljka najosetljivija i podstiče se sinteza hormona auksina, tako da biljka nastavlja izgrađivati nove organe bez obzira na stres.

PSSS Srbija

Pročitaj i ...

dunja u vočnjaku berba pravilno dunja u voćnjaku

Dunja u voćnjaku, plantažni zasadi su isplativi?

Leskovačka, Vranjska, Trijumf ili Šampion? Kako izabrati najbolju dunju ili dunjac?