Najnovije vesti
Početna » JABUKA » Čađava krastavost ugrožava obilan urod jabuka

Čađava krastavost ugrožava obilan urod jabuka

Čađava krastavost je jedna od glavnih nosilaca troškova u zaštiti jabuke. Ovo gljivično oboljenje utiče i na prinos i na tržišnu vrednost plodova. Gljiva prezimi na opalom lišću u voćnjaku. Vlaženjem opalog lišća u proleće dolazi do oslobađanja prezimelih spora (askospore) koje nošene vetrom dospevaju na list i cvet. U kapi vode, spore klijaju i ostvaruju infekciju. Nakon perioda inkubacije, dolazi do pojave simptoma i to na listovima u vidu čađavih pega na licu i naličju lista.

Nakon cvetanja, infekcija se može javiti i na peteljkama plodova, kada prouzrokuje opadanje plodića. Konidije koje se formiraju na mladom lišću, dospevaju i na mlade, tek formirane plodove. Na njima se infekcija ostvaruje u blizini čašičnih udubljenja. Na plodovima se formiraju pege u vidu kraste ispod koje tkivo prestaje da raste. Listovi i plodovi su osetljivi na ovu gljivičnu infekciju u dugom vremenskom periodu (april-polovina juna). Sa povećanjem starosti lista i plodova, povećava se otpornost na infekciju.

Čađava krastavost ugrožava obilan urod jabuka

Zaštita od Venturia inaequalis:

Uništavanje opalog lišća (zaoravanje, tanjiranje, frezovanje) pre početka perioda infekcije (ne zaboraviti lišće oko ograda, ispod voća).

Primena fungicida:

1.) pre nego što počnu da lete spore i konidije tj. pre ostvarene infekcije kako bi fungicid sprečio klijanje spora;

2.) prskanje posle ostvarene infekcije, odnosno posle kiše i intenzivna zaštita je potrebna sve dok traje izbacivanje askospora (primarne infekcije).

Faza „mišje uši“ – koristiti bakarne preparate.

Faza „roze” pupoljak – koristiti preparate čije su a.m. ciprodinil, difenokonazol, pirimetanil + flukvinkonazol …, uz dodatak kontaktnih fungicida na bazi: metiram, ditianon.

Ljiljana Živković

SAVETI PIS VOJVODINA

Infekciju fitopatogenom gljivom Venturia inaequalis, prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Proizvođačima se preporučuje primena preventivnih fungicida:

  • Delan 700 WG ili Fiesta ili Galileo (a.m. ditianon) u koncentraciji 0,07%; ili
  • Dithane M 45 ili Mankogal-80 (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,25%.

Za suzbijanje pepelnice može se koristiti fungicid:

  • Stroby DF (a.m. krezoksim – metil) 0, 02 .

Pročitaj i ...

sorte borovnice borovnica profit

Bolesti borovnice tokom cele sezone gajenja

Tokom cele sezone borovnicu napadaju štetočine i bolesti. Kako zaštititi biljku - preventivno i sredstvima zaštite?