Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Jagode – izbor sadnica odlučuje o uspehu uzgoja

Jagode – izbor sadnica odlučuje o uspehu uzgoja

Dobar rod se postiže kod jagode kada je pravilan izbor sadnica. Kvalitetan, sortno čist i zdrastveno ispravan sadni materijal je jedan od osnovnih preduslova uspešne proizvodnje jagode.

Sadnica – živić jagode proizveden u standardnim matičnjacima mora biti zdrav, svež, dobro razvijen sa očuvanim centralnim pupoljkom, lisnom rozetom od najmanje 3 listića i dobro razvijenim korenom (dužine veća od 8 cm).

Vrste sadnica jagode

U zavisnosti od načina proizvodnje, razvijenosti i načina čuvanja sadnice jagode se svrstavaju u 4 kategorije:

1) Zelene sadnice – uzimaju se iz matičnjaka od VIII do kraja IX meseca i direktno koriste za sadnju. Manje su zastupljene u odnosu na druge kategorije sadnica jer im je kvalitet nešto slabiji, a vreme sadnje nije odgovarajuće. Ranije korišćenje živića (u julu) nije komercijalno isplativo za proizvođače sadnica.

2) Frigo sadnice – uzimaju se iz matičnjaka na kraju vegetacije (oktobar, novembar), čiste se od lišća i zemlje, vezuju u snopove po 25, potapaju u rastvor nekog fungicida, stavljaju u plastične kese, a zatim drvene gajbe i odlažu u hladnjaču (na -2°C), gde prolaze kroz proces jarovizacije u trajanju od 25 dana, a ukupno se mogu čuvati do 10 meseci.

3) Kontejnerske sadnice – živići uzeti u julu mesecu iz matičnjaka i presadjuju se u stiroporske saksijice (ili plastične kontejnere povezane u table), napunjene humusnim sterilisanim supstratom. Ciklus proizvodnje ovih sadnica traje 2 do 3 meseca, nakon čega se pakuju u kutije i unose u hladnjače na (na -2°C) gde mogu ostati 5 do 10 meseci (minimalno 25 dana zbog procesa jarovizacije). U prednosti su u odnosu na ostale kategorije sadnica jer se živići ukorenjeni u hranljivom supstratu lakše primaju i korenov sistem im brzo postaje aktivan.

4) Čekajuće sadnice (WB) – uglavnom se proizvode po sistemu pikiranja ili od zelenih sadnica iz matičnog zasada ili od frigo sadnica. Sadnja se obavlja tokom jula i avgusta na otvorenom polju, sa gustinom sklopa od 10 do 12 bilj./m² ako se podiže novi matičnjak, odnosno od 100 do 200 bilj./m² ako je u pitanju samo proizvodnja živića u jednom ciklusu. Nakon sadnje, biljke se intenzivno zalivaju i prihranjuju kako bi tokom 2 do 3 meseca dostigle potrebnu razvijenost. Tada se vade, čiste, dezinfikuju i pakuju u plastične kese, koje se zatim stavljaju u gajbe i unose u hladnjače (na -2°C) gde ostaju minimalno 25 dana, a vreme iznošenja i sadnje se planira prema vremenu berbe. Prvenstveno su namenjene za sadnju u zastićenom prostoru sa ciljem vansezonskog gajenja jagoda.

Za podizanje novih zasada treba koristiti sadnice kategorije A (standardna klasa za gajenje jagode u jednogodišnjem proizvodnom sistemu, odnosno samo za prolećnu berbu), ili kategorije A+ i A++ sa ravijenim korenovim sistemom namenjene za gajenje jagode u dvogodišnjem proizvodnom sistemu, odnosno za jesenju i prolećnu berbu ili dve redovne prolećne berbe), koje su proizvedene bilo kojim gore pomenutim načinom.

PSSS Valjevo         dip.ing. Jovan Milinković

jagode pravilna sadnja

Intersad je ekskluzivni predstavnik italijanskog rasadnika Salvi Vivai za Srbiju. Rasadnik Salvi Vivai je vodeći proizvođač sertifikovanih sadnica jagoda i drugog voća u Evropi i poseduje licencu za proizvodnju zaštićenih sorti voća koje su u vlasništvu CIV – Consorzio Italiano Vivaisti.

Kisački put 30,  21201 Rumenka – Novi Sad;
tel/fax: +381 21 6216 642
tel: +381 21 6225 216
e-mail: office@intersad.rs

Pročitaj i ...

sorte borovnice borovnica profit

Bolesti borovnice tokom cele sezone gajenja

Tokom cele sezone borovnicu napadaju štetočine i bolesti. Kako zaštititi biljku - preventivno i sredstvima zaštite?