Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Šljivin smotavac – počinje piljenje larvi

Šljivin smotavac – počinje piljenje larvi

rovašenje sadnica
Šljivin smotavac

Šljivin smotavac je raširen svuda gde se gaji šljiva. U pojedinim godinama pričinjava velike štete oštećujući preko 60% plodova. Naročito je štetna druga generacija, jer oštećuju plodove pred berbu. Crvljivi plodovi ranije dozrevaju i mogu se koristiti samo za proizvodnju rakije.

Ovaj leptir ima dve generacije godišnje. Prezimljava gusenica u kokonu ispod popucale kore stabla, debljih grana i u drugim zaklonima. Preobražaj u lutku je krajem marta, a leptiri izleću u aprilu, maju i početkom juna. Leptiri prve generacije polažu jaja kada plodovi dostignu veličinu lešnika. Ženka polaže jaja na plodovima ili na lišću u blizini plodova. Posle piljenja, gusenice se ubušuju u plod. Plod prestaje sa rastom, dobija plavičastu boju i otpada. Na mestima ubušivanja gusenice javljaju se kapljice smole, po čemu se lako mogu uočiti napadnuti plodovi. U jednom plodu može biti više gusenica.

Šljivin smotavac počinje da leti u aprilu

Nakon završenog razvoja, gusenice odlaze u pukotine kore pri osnovi stabla gde se preobraze u lutku. Let leptira druge generacije počinje sredinom jula. Intenzitet napada šljivinog smotavca može se smanjiti sakupljanjem i uništavanjem „crvljivih“ plodova, kao i struganjem i uništavanjem stare ispucale kore.

Hemijske mere borbe se izvode u vreme piljenja gusenica, a pošto je let leptira dosta razvučen, moraju se obaviti dva tretiranja. Upotrebljavaju se neki od sledećih preparata: TONUS, MOSPILAN, AFINEX, TALSTAR, FOBOS, KONZUL, NURELLE-D, CIPKORD, SISTEMIN, PERFEKTHION, DIMETOGAL i drugi.

Milena Ćirić, dipl.ing.

Preporuka PIS VOJVODINA

Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo položenih jaja I generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je početak piljenja larvi.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

Proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  •  Pyrinex 25 CS (a.m.hlorpirifos) 0,25%.
  • Coragen 20SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02%

Pročitaj i ...

irig sajam perspektive voćarstva vivo sajam maline jabuke rusija uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja djubrenje voćnjaka prinos kalijum reguliše savetovanje za jabuka voli rezidbu

Jabuka voli rezidbu – palmeta sa kosim granama

Voćari koji već decenijama gaje jabuku znaju da jabuka voli rezidbu, ali treba poštovati principe rezidbe da voćka bude dovoljno opterećena plodom.