Najnovije vesti
Početna » Agroekonomija » Tov junadi razmena za kukuruz do 15. decembra 2019.

Tov junadi razmena za kukuruz do 15. decembra 2019.

Imamo i drugu tranšu Javnog poziva da se tov junadi razmena za kukuruz možda isplati uzgajivačima. Još 11.000 tona kukuruza je odobreno za razmenu. Pojedini klaničari primaju i junad od 900 kilograma, ali uz poseban dogovor.

Na inicijativu očajnih uzgajivača Ministarstvo poljoprivrede je odobrilo nastavak razmene junadi za kukuruz. Pojedini uzgajivači kažu da u toj razmeni nalaze bolju računicu nego da ih prodaju nakupcima. Računica im pokazuje da za kilogram dobijaju 2,13 do 2,22 evra za kilogram žive vage.

Da pokušamo da napravimo računicu:

june 700 kg x 17 kg kukuruza = 11.900 kilograma kukuruza. Ako se obavi prodaja kukuruza po ceni sa Produktne berze – Novi Sad dobijate:

11.900 kg x 13,80 dinara = 164.220,00 dinara. Kada to podelimo sa trenutnim kursom evra po srednjem kursu NBS (12. novembra 2019.) dobijamo: 164.220 : 117,468 = 1.398 evra (zaokruženo).

Kada to podelimo sa težinom juneta iz navedenog primera (bez odbitka kala što klanice sada prihvataju) dobijamo: 1.398 : 700 = 1,997 evra za kilogram. Ako primenimo prodajni kurs evra NBS (117, 82) dobijamo još manji iznos za kilogram žive vage.

Da ne spominjemo i zavisne troškove u ovoj transakciji za uzgajivače.

Tov junadi razmena

Najavljene su nove mere za tov junadi 2020. godine. Podsticaji će biti viši (ako budžet prođe proceduru u Narodnoj skupštini Republike Srbije bez umanjenja za izdvajanja u poljoprivredi).

Izvoz u Tursku je krenuo? Prethodni izvozni kontigent u Tursku je imao dobru cenu za klaničare i trgovce, ali za proizvođače? Cena po kilogramu izvezenog mesa je bila 5,31 evra. Računajte sami ko najviše zaradi.

Analitičar Branislav Gulan navodi da će se lako prodati junetina, ali država treba da obezbedi bolji položaj uzgajivača, obezbedi kvalitetnu telad…

Dok se ne uspostavi vertikalna zajednička interesna povezanost uzgajivača, klaničara i izvoznika sve će se raditi od slučaja do slučaja. Kada nam neko obezbedi povoljan status na njihovom tržištu. Turska je bila zaustavila uvoz junetine iz BiH i Srbije jer je našla povoljniju ponudu da obavi kupovinu u Rumuniji i Hrvatskoj. Naši uzgajivači su čekali 7 meseci da ponovo mogu da prodaju junad za tov radi izvoza i mnogi su zabeležili gubitak. Da li će ponovo krenuti u ciklus uzgoja – moraće tri puta da razmisle.

Petar Jovičić

12. novembar 2019. godine

Pročitaj i ...

tov pilića leukoza živine kokoške nosilje mikotoksini u proteini inerali

Mikotoksini u živinarstvu i njihov uticaj

Mikotoksini i u malim koncentracijama dovode do velikih gubitaka u uzgoju.