Najnovije vesti
Početna » ORGANSKA

ORGANSKA

Organsko đubrivo od koprive za zdrave plodove

kopriva organsko đubrivo biljke koje štite

Ogransko đubrivo od koprive. Od koprive možete napraviti odlično organsko đubrivo koje je posebno pogodno za cveće i povrće zbog visokog sadržaja azota koji potpomaže porast biljaka. Za pripremu ovog đubriva potrebne su vam sveže koprive. Najbolje bi bilo da za ovu namenu koristite gornju trećinu biljaka. Obratite pažnju da biljke koje ćete koristiti za đubrivo ne sakupljate pored prometnih …

Opširnije »

Organska hrana ima brojne prednosti, potvrdjuju studije

konkurs organska hrana organska

Organska hrana – Brojne studije bavile su se pitanjem upoređenja nutritivne i zdravstvene vre­d­no­sti organske i konvencionalne hrane. Neke studije pokazuju da organski pro­iz­ve­­dena hrana nema veću hranjivu vrednost od konvencionalne, dok druge po­ka­­zuju da je organska hrana superiorna,naročito po većem sadržaju anti­ok­si­da­nsa. Šta je istina a šta zabluda ? Časopis Alternative Therapies 1998. godine donosi pregled 34 studija koje …

Opširnije »

Organska proizvodnja i načini zaštite

povrće kalijum cvetni pojaskupus bela zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje integralna zaštita

Organska proizvodnja – Mere zaštite od štetnih organizama u organskoj proizvodnji povrća. U organskoj proizvodnji biljne bolesti, štetočine i korovi u svim usevima i zasadima, suzbijaju se vrlo složenim sistemom postupaka, od kojih su najvažniji sledeći – pravilan izbor vrsta i sorti bilja (u proizvodnji se koriste otporne sorte), sa odgovarajućim plodoredom. Neophodno je uspostaviti intenzivan i složen plodored gde se u …

Opširnije »