Najnovije vesti
Početna » ORGANSKA (stranica 3)

ORGANSKA

Organska hrana ima brojne prednosti, potvrdjuju studije

konkurs organska hrana organska

Organska hrana – Brojne studije bavile su se pitanjem upoređenja nutritivne i zdravstvene vre­d­no­sti organske i konvencionalne hrane. Neke studije pokazuju da organski pro­iz­ve­­dena hrana nema veću hranjivu vrednost od konvencionalne, dok druge po­ka­­zuju da je organska hrana superiorna,naročito po većem sadržaju anti­ok­si­da­nsa. Šta je istina a šta zabluda ? Časopis Alternative Therapies 1998. godine donosi pregled 34 studija koje …

Opširnije »

Organska proizvodnja i načini zaštite

povrće kalijum cvetni pojaskupus bela zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje integralna zaštita

Organska proizvodnja – Mere zaštite od štetnih organizama u organskoj proizvodnji povrća. U organskoj proizvodnji biljne bolesti, štetočine i korovi u svim usevima i zasadima, suzbijaju se vrlo složenim sistemom postupaka, od kojih su najvažniji sledeći – pravilan izbor vrsta i sorti bilja (u proizvodnji se koriste otporne sorte), sa odgovarajućim plodoredom. Neophodno je uspostaviti intenzivan i složen plodored gde se u …

Opširnije »

Organsko seme je uslov sertifikacije proizvodnje

organsko seme integralna proizvodnja vertikalna farma organski proizvodi

Organsko seme – Kvalitet i poreklo semena je od izuzetnog značaja u organskoj proizvodnji. Seme treba da je organski gajeno i da potiče iz kraja u kome se nalazi povrtnjak. Tada će uz sve ostale mere, prinos povrća i njegov kvalitet biti onakav kakav očekujemo. Seme je začetak male biljke pun hranljivih materija zaštićen tvrdom opnom. Čuvano na suvom ostaće …

Opširnije »