Najnovije vesti
Početna » ORGANSKA » Biopesticidi u organskoj poljoprivredi

Biopesticidi u organskoj poljoprivredi

Biopesticidi su sredstva dozvoljena za upotrebu u organskom načinu proizvodnje. Konvencionalni način zaštite bilja podrazumeva primenu svih dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja. Integralni sistem zaštite bilja predstavlja kombinaciju postupaka koji pored davanja prvenstva biološkim, biotehničkim i biljno – uzgajivačkim merama, ograničavaju upotrebu hemijskih sredstava na minimum. To znači da predstavlja sistem zaštite bilja koji podrazumeva korišćenje svih raspoloživih metoda suzbijanja štetočina, uzročnika bolesti i korova (uzgoj otpornih sorti, agrotehničke, mehaničke, biološke, hemijske i dr.) u cilju sprečavanja porasta njihove brojnosti preko granice kod koje dolazi do ekonomski značajnih šteta.

biljne vrste kupusna muva

Organska zaštita bilja zasniva se uglavnom na preventivnim merama. Dozvoljena je primena određenih sredstava i biopesticida, ali se oni koriste isključivo kad je neophodno i uz konsultacije sa sertifikacionom kućom. Pre upotrebe mora se dobiti dozvola i imati opravdan razlog za upotrebu biopesticida. Biopesticidi su preparati za zaštitu gajenih kultura, dobijenih prirodnih materijala poput mikroorganizama, biljnih i životinjskih ekstakata i minerala. Za biopesticide je karakteristično da nisu štetni za okolinu, ne ostavljaju toksične ostatke u zemljištu i biljkama, brzo se razgrađuju, većinom su veoma selektivni tj utiču samo na onaj patogen kojem su namenjeni (postoje i oni koji su toksični i za neku drugu vrstu pa je i ovde potreban oprez i poznavanje dejstva aktivne materije), koriste se u manjim količinama nego pesticidi a rezistentnost (otpornost) patogena je daleko manja nego slučaju primene sintetičkih pesticida.

Nedostaci biopesticida su kratko vreme delovanja i duži period početka delovanja što iziskuje veći broj tretiranja, toksičnost pojedinih biopesticida i za korisne insekte, a u nekim slučajevima potrebno je pažljivo rukovanje od strane ljudi jer mogu izazvati trovanje ili alergijske reakcije (usled izlaganja većim koncentracijama u kratkom periodu npr. za vreme prskanja gajenih useva).

Podela biopesticida:

  • Bioherbicidi: Uglavnom ih čine jedinjenja koja sadrže mikrobe poput bakterija i gljivica koje sprečavaju širenje korova. U nekim bioherbicidima se nalaze ostaci fitotoksičnih biljaka (izazivaju oštećenja) koje su prirodni antagonisti korovu koji tretiramo.
  • Bioinsekticidi: Sadrže derivate biljaka, gljiva ili mikroorganizama. Ovi izdvojeni ekstrakti deluju kao kontaktni ili digestivni insekticidi ali i kao repelenti (odbijaju štetočine). Biopesticidi mogu sadržati i viruse i nematode koji deluju tako što zaraze štetni insekt.
  • Biofungicidi: Dobijaju se izdvajanjem aktivne materije iz gljiva i mikroorganizama a patogen odbijaju od gajene biljke na više načina: pojavljuju se kao konkurencija (antagonist) patogenim vrstama čime ih odbijaju od biljke ali ne deluju štetno na gajenu kulturu kao patogen, aktiviraju imuni sistem biljaka, stimulišu rast i razvoj biljaka te ona postaje otpornija na napade patogena.

Ostala jedinjenja: U ove biopesticide spadaju materije neorganskog porekla. Tu spadaju minerali, insekticidi I feromoni.

Biopesticidi u organskoj poljoprivredi

krompirova zlatica krompir čuvanje

Iako je upotreba biopesticida u organskoj proizvodnji dozvoljena, smatra se da je treba koristiti samo u nužnim uslovima. Pre nego što se odlučite na primenu biopesticidi, trebalo bi da preduzmete sve agrotehničke i mehaničke mere odbrane od patogena što podrazumeva poštovanje plodoreda, setvu sorti (najbolje od domaćih selektivnih kuća) koje su otpornije na patogene specifične za domaće podneblje, adekvatna nega useva kako bi se povećala njihova otpornost na napad patogena, održavanje zemljišta čistim od korova, sadnja kompatibilnih useva koji se prirodno međusobno štite, ručno sakupljanje i odnošenje jaja ili imaga štetnih insekata sa biljke i bašte, tretiranje biljaka odgovarajućim “čajevima” i biljnim rastvorima.

Ostala dozvoljena sredstva za zaštitu bilja koja se koriste u organskoj proizvodnji: 

  • Krečni sulfat (kalcijumov polisulfid) /Fungicid, insekticid, akaricid,
  • Mineralna ulja /Fungicid, insekticid,
  • Sumpor /Fungicid, akaricid, repelnet,
  • Bakar u obliku bakarnog hidroksida, bakarnog oksihlorida, trobaznog bakarnog sulfata, bakarnog oksida /Fungicid
  • Kalijumov sapun (mazivi sapun) /Insekticid,
  • Parafinsko ulje /Insekticid, akaricid,
  • Kvarcni pesak /Repelent,

Savetodavac: Slavica Stojkić PSSS Smederevo

Pročitaj i ...

prinosi kukuruza zatvaranje brazde

Konkurs APV za mašine u organskoj proizvodnji

Konkurs APV za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP