Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo

Vinogradarstvo

Produktivnost čokota i visina prinosa grožđa

produktivnost čokota prerada grožđa bor pozitivni

Produktivnost čokota se iskazuje zbirom mase lastara i mase grožđa. Na ispoljavanje produktivnosti čokota uticaj imaju dva činioca: rezidba i visina prinosa grožđa. Zadatak rezidbe jeste da usaglasi ova dva uticaja kako bi imali optimalnu produktivnost čokota, samim tim iskoristili potencijal određene sorte uz postizanje maksimalnog prinosa bez gubitka u kvalitetu i bez umanjenja vegetativnog potencijala čokota. Opterećenju čokota rodnim okcima …

Opširnije »