Najnovije vesti
Početna » BOROVNICA » Borovnica u Kolubarskom okrugu sve prisutnija

Borovnica u Kolubarskom okrugu sve prisutnija

Više od 1.800 hektara je u Srbiji pod zasadima borovnice, borovnica u Kolubarskom okrugu zauzima sve veće površine. Sve više je voćara koji žele da gaje borovnicu. Koje uslove treba ispuniti za uspešan uzgoj?

PREPORUKE ZA GAJENJE JAGODASTOG VOĆA U RAVNIČARSKIM PREDELIMA KOLUBARSKOG OKRUGA – autor dipl. ing. Jovan Milinković

U okviru projekta SDC i UNDP pod nazivom Strengthening the Rural Competitiveness and Productivity of Agribusiness Sector Poljoprivredna, savetodavna i stručna služba „Valjevo“ na području Kolubarskog okruga uradila je ukupno 500 uzoraka agrohemisjkih analiza zemljišta na parcelama koje su pogodne za gajenje jagodastog voća.

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja, odnosno osnovne plodnosti zemljišta za svaku ispitivanu parcelu, koji su korišćeni kao polazna osnova za određivanje pogodnosti zemljišta za gajenje voćarskih kultura, uzimani su u obzir i geografske i reljefne karakteristike svake parcele (nadmorska visina, nagib, ekspozicija i dr.).

borovnica na

Za uzorkovane parcele date su preporuke za izbor jagodastih voćnih vrsta za gajenje, vrsta i količina đubriva, vreme i način primene, kao i mere popravke zemljišta.

Borovnica u Kolubarskom okrugu

Rezultati ispitivanja razmenljive kiselosti urađenih u uzoraka pokazuju više od 60% uzoraka ima vrednost rN u KCl nižu od 4,5, što na većini ispitivanih parcela daje mogućnost podizanja zasada borovnice uz uslov da zemljišta po svom fizičkom i mehaničkom sastavu odgovaraju ovoj voćnoj vrsti. Pre podizanja zasada borovnice što predstavlja veoma veliku investiciju jer se ovoj voćnoj vrsti mora obezbediti adekvatno navodnjavanje, postaviti protivgradna mreža, a posebna pažnja se mora posvetiti pripremi zemljišta u zavisnosti od odabranog načina gajenja.

Parcele na kojima je preporučeno gajenje borovnice pre podizanja samog zasada i ulaska u investiciju moraju se odabrati od strane savetodavaca za voćarstvo i tek posle odrađenih dodatnih analiza koje podrazumevaju detaljan geomehanički i fizički sastav zemljišta mogu se preporučiti za podizanje zasada i odabrati željeni sortiment. Sama priprema zemljišta za podizanje zasada borovnice je vrlo specifična i zahteva unošenje određene količine treseta, u zoni korenovog sistema biljke koji je jako žiličast i osetljiv na zemljišta koja su zbijena i slabo ovazdušena. Sama priprema zahteva produbljivanje zemljišta do dubine od 50 cm i popravku njegovih vodnih, vazdušnih i toplotnih osobina. Voda za navodnjavanje zasada borovnice mora biti odgovarajućeg kvaliteta, a posebna pažnja se mora posvetiti elektroprovodljivosti same vode jer veći sadržaj rastvorenih soli naročito natrijuma može dovesti do ozbiljnih fizioloških poremećaja kod same biljke.

Pročitajte i: Borovnica podizanje zasada

Većina parcela odabranih za gajenje borovnice se nalazi u brdsko planinskom području (padine Medvednika, Jablanika, Suvobora, Maljena) gde ima dovoljno izvorske vode i gde je EC faktor vrlo nizak, i takva voda u potpunosti ispunjava hemijske uslove za navodnjavanje u dužem vremenskom periodu.

Kroz sisteme za navodnjavanje biće nadoknađene i druge količine biogenih elemenata (fosfor, kalijum i drugi) jer se njihov sadržaj mora redovno pratiti kako u supstratu za gajenje i zemljištu tako i putem folijarne analize koja je obavezna u toku vegetacije i posle berbe.

Interesovanje za podizanje novih zasada borovnice je jako veliko jer se prodajom svežih plodova, čija je vrednost oko 5€/kg, što proizvođačima pruža mogućnost dobre zarade, uz uslov da imaju početni kapital za podizanje zasada.

Pročitaj i ...

kalem vosak rutava buba voćnjak oprašivanje cvetni pupoljci zaštita bakteriozna alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća pepelnica jabuke urea u jesen

Za rezidbu jabuka treba Vam stručnjak

Vodopije, vite grane, rodne i nerodne grane... to sve treba da poznaje rezač jer će dobra rezidba doneti i dobar rod.