Wednesday 22.01.2020.
Najnovije vesti
Početna » CENE NA BERZI » Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – soja ostaje najbolja kultura za uzgoj. Cena je u porastu, smanjeni prinosi u Evropi pogoduju tome. Odnos vrednosti euro:US$ ostaje 1:1,20 – dobra vest za farmere u SAD-u. Uljana repica – prati je sve ve?a tražnja jer se proizvodnja biodizela zahuktava. Trenutno je cena uljane repicu blizu 370 eura/t ! Mali porast cena pšenice u Crnomorskoj regiji – plus 5 US$/t od po?etka kampanje.

Evropsko tržište

Cena pšenice na tržištu EU je 165 € / t za isporuku u decembru. Uvoz soje od 1. jula 2017. je 2,5 Mil. tona što je 20% manje nego prošle sezone. Sud EU je doneo odluku da Italija NE može da zabrani gajenje odobrenih GMO kultura u EU: Na taj na?in nastavlja se širenje GMO kultura usprkos protivljenju velikog broja potroša?a.

Tržište cene

BUGARSKA –  nešto niži prinosa suncokreta i uljane repice su uslovile blagi rast cena. Suncokret prati cena od 336 US$/t dok je cena uljane repice 406 US$/t.

pšenica , sept.2017,                    156,00 eura/t,  dec., 164,75 eura/t

durum, sept. 2017.,                     240,00 eura/t

je?am, sept. 2017.,                       151,00 eura/t.

pivar.  je?am, sept.. 2017.,        200, 00 eura/t,

kukuruz, sept. 2017.,                  152,00 eura/t.     novembar 155,25 eura/t

uljana repica, sept. 2017.          367,00  eura/t.   novembar 368.75 eura/t

suncokret, sept. 2017.                325,00 eura/t

Tržište cene na berzama širom sveta

Ameri?ko tržište

 Cena soje se susrela sa granicom od 10 $ / bushel. Ve?a tražnja iz Kine može da “pogura” cenu soje i preko te za?arene granice. Od 1. septembra 2017. ve? je isporu?eno 132.000 tona soje. USDA je smanjila prognoze svetske zalihe pšenice na 263,14 Mil. tona ( sa 264,69 Mil. tona).

pšenica, sept.2017,                  4,4525 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, sept.2017,                 3,5175 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, sept. 2017,              9,7900 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sa?ma, sept. 2017,     313,10 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

ARGENTINA – veliki izvoz nove soje za ovu sezonu, ?ak 3 Mil. tona do sada, što je 62% više nego 2016. godine.

Crnomorski region

 RUSIJA – zabrinuti su poljoprivrednici jer dolaze kiše. Do sada je posejano 10 miliona hektara ( 52% planiranih površina). Pšenica sa 12,5% proteina FOB uslovi ( prevoz robe preko ograde broda, ostalo je trošak kupca) se izvozi po ceni od 189 US$/t. Organski gajeni proizvodi su hit u Rusiji. Prošle godine proizvodnja je dostigla vrednost od 178 miliona US$. Izvoz u EU je optere?en brojnim preprekama, ali ruski proizvo?a?i uspevaju da do?u na tržište EU – ukupna vrednost tržišta organske proizvodnje u EU je  milijarde US dola !! Rusija bi želela da postane najve?i izvoznik organski gajenih kultura irado bi izvezla proizvode u EU ( cilj je 11% tržišta).

O?ekivani prinos kukuruza je nešto niži nego prošle sezone kada je bio 15,3 miliona tona.

UKRAJINA – berba kukuruza je obavljena na 203.000 ha ( prošle 2016 445.000 u istom periodu) uz prose?an prinos od 4,61 t/ha.  Pšenica – izvozna cena je od 176 $ / t sa 11,5% proteina. 

25. septembar 2017.

Pročitaj i ...

dobar rod nova cena na berzama berze bogata žetva manje soje cena pšenice usevi setva napreduje ječam promena cena uljarice cene za evropa seje cena na takse ukinute durum dolar slabi zalihe rastu trgovinski rat setva na cena uljane soja izvoz cene prate cene brinu pad cena manje pšenice cena raste zalihe manje berze evrope Berze rast cena ide cene na jesen cene trgovanje ZALIHE MANJE cene pale cene opet berza miruje cene evropa berza zalihe prinosi manji stanje useva cene uljane euro slabi cene sad tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih cene rastu cene soje padaju cene idu cene berze izvoz kukuruz cena trgovina pšenicom kiša kvalitet pšenice cena izvoz rekordan novi pad cena berze testiraju pad cena uljane

Kvote za izvoz pšenice iz Rusije, pšenica sve skuplja

Pšenica sve skuplja, Rusija najavljuje kvote za izvoz pšenice u periodu januar - jun 2020. godine - tvrdi pazar?