Najnovije vesti
Početna » JABUKA » Čađava krastavost jabuke i kruške prouzrokuje velike štete

Čađava krastavost jabuke i kruške prouzrokuje velike štete

kruska
Čađava krastavost

Posle padavina nastaju povoljni uslovi za bolest čađava krastavost jabuke i kruške. Prouzrokovač ove bolesti je fitopatogena gljiva Venturia inaequalis. Ovaj patogen se razvija na listu, cvetu i plodu. Održava se u opalom lišću i početkom vegetacije askospore se sa prvim kišama oslobađaju i raznose putem vetra. Pri temperaturi od 20-25 C dovoljno je da list bude vlažan 9 sati da bi došlo do primarne infekcije, a ovaj patogen se kasnije širi sa zaraženih na zdrave biljne organe tokom vegetacije putem drugog tipa spora (konidije).

Simptomi se mogu javiti i na najmlađim listovima, usled čega se oni suše i propadaju, a isto se dešava i sa cvetovima ukoliko dodje do infekcije.

Ovo oboljenje se karakteriše svetlo smeđim i maslinasto mrkim pegama na listu.

Zaraza ploda može da nastupi od zametanja do berbe. Infekcija mladih plodova je naročito štetna, pošto se oni deformišu i javljaju se karakteristične kraste po njima.

Dipl. ing. voćarstva i vinogradarstva

Biljana Milosavljević

Čađava krastavost jabuke i kruške prouzrokuje velike štete

Čađava krastavost je ekonomski značajno oboljenje kruške. U jačem intenzitetu se javlja u područjima sa obilnim padavinama tokom leta. V. pyrina parazitira samo na krušci.

Simptomi su prisutni na svim zeljastim organima. Na listovima, pege su mrke i okrugle i obrazuju se i sa lica i sa naličja. Rane infekcije obično prouzrokuju opadanje lišća. Na mladim plodovima pege se prvo pojavljuju u predelu čašice a kasnije zahvataju i ostale delove ploda. Plodovi zaraženi po zametanju opadaju a kasnija zaraza prouzrokuje deformacije ploda. Tkivo obično puca u okviru pega i tu se naseljavaju sekundarni paraziti. Na mladarima se formiraju prištići koji pucaju i formiraju se rak rane ali parazit ne prodire duboko u tkivo.

Biologija: Parazit se tokom zime održava u prezimelom lišću i u rak ranama. Askospore sazrevaju u rano proleće. Najveći broj askospora sazreva u vreme cvetanja, mada period izbacivanja traje znatno duže, 6-8 nedelja. Dužina vlaženja lišća i temperatura potrebnih za ostvarenje infekcije slični su kao kod V. inequalis. Prema ovom parazitu uglavnom su osetljive skoro sve komercijalne sorte krušaka.

Suzbijanje: Uglavnom se koriste fungicidi koji se koriste i za zaštitu jabuke, vodeći računa da su neki od njih fitotoksični za pojedine sorte krušaka. Preventivnu zaštitu treba početi od faze zelenog vrha pupoljka i ponavljati u intervalu 7-10 dana. Ukoliko se infekcija već ostvarila koristiti preparate sa kurativnim dejstvom najkasnije 4 dana posle ostvarivanja infekcije.

dipl.ing.Ružica Đukić

PSSS Jagodina

Preporuka PIS Vojvodina

Padavine će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite plodova i listova neophodna je primena fungicida Antracol WP 70 (propineb) u koncentraciji 0,2%.

Tretman odraditi pre najavljenih padavina.

Pročitaj i ...

irig sajam perspektive voćarstva vivo sajam maline jabuke rusija uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja djubrenje voćnjaka prinos kalijum reguliše savetovanje za jabuka voli rezidbu

Jabuka voli rezidbu – palmeta sa kosim granama

Voćari koji već decenijama gaje jabuku znaju da jabuka voli rezidbu, ali treba poštovati principe rezidbe da voćka bude dovoljno opterećena plodom.