Najnovije vesti
Početna » JABUKA » Jabuke brati rukom i brzo ih dopremiti u hladnjače

Jabuke brati rukom i brzo ih dopremiti u hladnjače

Jabuke sazrevaju u različitim periodima, jabuke je brati najbolje ručno za tržište jer se podstiče najviši kvalitet. Mehanizovana berba se koristi kada se bere industrijska jabuka. Najbolji rezultati se postižu kada se poslušaju saveti stručnjaka.

Autor savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo Dipl.inž. Dejan Jocić

Plod jabuke treba da se obere u najpovoljnijem trenutku i na najbolji mogući način, kako bi se što duže sačuvao i bio svež i kvalitetan. Plodovi ranih letnjih sorti se beru 6 – 7 dana pre pune zrelosti, jesenjih sorti i do dve nedelje pre, dok se berba zimskih sorata bere kada jabuka dostigne najveću krupnoću a znatno pre pune zrelosti.

Najpovoljniji datum berbe neke sorte jabuke je srednji datum kada treba da se izvede berba. Ovaj datum se određuje na više načina, a najčešće na osnovu promene boje pokožice (svetlozelena) i čvrstoće mesa ploda. S obzirom na različite vremenske prilike i datum berbe pada ranije ili kasnije. Plod jabuke postaje mekši u sazrevanju. Čvrstina mesa ploda može da se odredi pomoću aparata penetrometra. To se postiže oklanjanjem pokožice i tankog sloja mesa ploda pomoću oštrog noža. Cilindrični klip penetrometra se utiskuje u pripremljeno mesto – do određene dubine uz savladavanje otpora.

Orijentaciona čvrstoća mesa ploda za najpovoljniji datum berbe je od 7,0-8,0 kg/cm kvadratnom. Sorte jabuka okalemljene na vegetativnim podlogama, a naročito na M 9, sazrevaju 7 do 10 dana ranije nego na sejancu divlje jabuke.

Bilo bi bolje da se berba izvede u 2 do 3 navrata, ali to znatno poskupljuje i otežava berbu. Ako postoji mogućnost, treba prvo obrati najkrupnije i najbolje obojene plodove jabuke, a ostale docnije. Sorte jabuke za preradu treba brati u punoj zrelosti. Berbu treba obavljati po suvom, lepom i tihom vremenu. Najbolje je da se sa berbom otpočne ujutru čim prestane rosa. Ako su temperature visoke, berba se prekida oko podne i nastavlja u popodnevnim i večernjim satima. Obrane plodove jabuke treba što pre ukloniti iz voćnjaka i izneti na tržište ili smestiti u hladnjaču.

Jabuke brati rukom

Zimske sorte jabuke beru se u zavisnisti od sorte, podloge i vremenskih prilika od sredine septembra do kraja oktobra. Posebnu pažnju treba posvetiti berbi da bi se na najmanju meru svela oštećenja plodova jabuke. Ambalažu treba razmestiti po jabučnjaku pre početka berbe. Stone sorte jabuke se beru ručno, a za industrijsku preradu mogu i mehanizovano. Ručna berba je skupa i relativno spora, ali se na taj način obezbeđuje visok kvalitet plodova jabuke. Berba treba da počne od najnižih grana u kruni i da postepeno napreduje ka vrhu kako bi se opadanje plodova svelo na najmanju meru. Pri berbi rukom,treba voditi računa da se plodovi jabuka zaštite od mehaničkih povreda, da se pepeljak na pokožici plodova sačuva, da se plod blago uhvati šakom, da se pravilno sa peteljkom odvoji od rodne grane i da se pažljivo plodovi odlažu u ambalažu. Takođe je jako bitno da se prilikom berbe ne oštećuju rodne i druge grane na stablu.

Pročitajte i: Jabuke u hljadnjače

Jabuke brati rukom – U savremenim jabučnjacima na podlogama slabije bujnosti berba se obavlja sa zemlje, dok se u zasadima sa višljom krunom berba se obavlja na specijalnim platformama koje se vuku sa pogonskom mašinom kroz redove. Jabuka za industrijsku preradu može da se bere mehanizovano, ali pri tome obrane plodove treba što pre upotrebiti. Nedostaci mehanizovane berbe ispoljavaju se u oštećenju stabala jabuke usred potresanja, visokoj ceni i brzom zastarevanju mašina. Od dobre organizacije prevoza obranih plodova jabuke zavisi u velikoj meri i dužina njihovog čuvanja.

Pročitaj i ...

ugljen dioksid visoki kvalitet pollino agrar konkurs za delta agrar skladištenje jabuka jabuke u silosi hladnjače jabuka manje

Jabuka i kalcijum garantuju dugo skladištenje

Da bi plod bio sačuvan tokom 10 meseci nakon berbe potrebno je da jabuka usvoji kalcijum na vreme.