Najnovije vesti
Početna » konkursi » Voda i putevi – Javni poziv UAP do 9. avgusta 2021. godine

Voda i putevi – Javni poziv UAP do 9. avgusta 2021. godine

Voda i putevi su uslov daljeg napretka ruralnog područja. UAP je objavila Javni poziv vredan 200 miliona dinara ( investicija se isplaćuje 100% vrednosti od strane Ministarstva poljoprivrede).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva – Uprava za agrarna plaćanja, objavilo je javni poziv za ostvarivanje prava na poticaje za ulaganja za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture 2021. godine.

Zahtjev za ostvarivanje prava na poticaje podnosi se u razdoblju od 30. srpnja do 9. kolovoza 2021. godine, zaključujući, putem Registra republičkih upravnih tijela, Nemanjina ulica br. 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo. poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Voda i putevi

Predmet poticaja sukladno Pravilniku i ovom Javnom pozivu su prihvatljivi troškovi ulaganja u izgradnju i opremanje objekata:

1) za opskrbu vodom;

2) cestovna infrastruktura.

Precizniji podaci o prihvatljivim ulaganjima nalaze se u Dodatku “Popis prihvatljivih ulaganja i troškova za poboljšanje i razvoj ruralne javne infrastrukture”, koji je tiskan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni dio.

Pravo na poticaje ostvaruje jedinica lokalne samouprave koja ispunjava propisane uvjete čak i ako se dotična investicija realizira u naseljenom mjestu s manje od 10.000 stanovnika, pokazalo je posljednje popisivanje tijela nadležnog za statistiku. Ni jedna radnja vezana za realizaciju investicije ne smije se započeti prije odluke o dodjeli prava na poticaje (osim izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekta), a samo ulaganje mora biti u skladu s prostornim planom jedinica lokalne samouprave koja regulira planiranje i izgradnju.

Sredstva se isplaćuju nakon odobrenja prava na poticaje, a Odlukom se utvrđuje rok za korisnika poticaja u kojem je dužan u potpunosti realizirati odobreno ulaganje i dostavlja Upravi dokumentaciju kojom dokazuje realizaciju.

Prema ovom Javnom pozivu utvrđeno je 200.000.000 dinara, dok se poticaji utvrđuju u postotnom iznosu od 100% vrijednosti prihvatljive investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju poticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i posebnim propisom kojim se uređuje raspodjela poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Informacije u vezi s raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefonima Info centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva: 011 / 260-79-60 ili 011 / 260-79-61, kao i

Kontakt centra Uprava za agrarna plaćanja 011 / 30-20-100 ili 011 / 30-20-101, svakim radnim danom od 7:30 do 15:30.

Pročitaj i ...

plastenici u smeru provetravanje tople leje

Plastenici staklenici uz pomoć fonda AP Vojvodine

Konkurs plastenici staklenici - maksimalno 40.000 evra.