Najnovije vesti
Početna » IPARD » IPARD iskustva Poljske za nauk Srbije

IPARD iskustva Poljske za nauk Srbije

ipard

IPARD iskustva Poljske  – Ovako je bilo pisano 2020. godine i o šansama za našu poljoprivredu. Jesmo li nešto naučili? Do juna 2023. godine nije bilo iskorišteno 16,5 miliona evra (1,93 milijarde dinara). Sledi novi krug IPARD programa, treba se na vreme dobro pripremiti i bolje iskoristiti sredstva iz EU. Ukupno će biti na raspolaganju poljoprivrednicima 2024. godine 6.294.000.000 dinara !

Tranzicioni period u poljoprivredi dugo traje, entuzijazam i energija srpskog seljaka opada, sredstva iz IPARD  programa namenjena poljoprivredi i ruralnom razvoju još uvek se ne koriste. Motiv za nove korake na putu ka EU mogu biti iskustva Poljske, zemlje u kojoj su poljoprivredni proizvodjači bili najveći znak pitanja na referendumu za ulazak u EU, a sada su najveći zagovornici procesa integracija.

U slučaju Poljske počeci na planu evropskih integracija su bili teški, a reforme “brutalne i šokatne za obične ljude”. Poljska je najbolji primer zemlje, u centralnoj i istočnoj Evropi, koja je na pravi način ušla u proces integracija, preduzela teške reforme i opredelila se za jačanje kapaciteta za korišćenje evropskih pretpristupnih fondova, što je veoma važno, ne samo zbog unapređenja različitih segmenata društva, već i zbog pripreme za korišćenje evropskih fondova i znatno većih sredstava posle ulaska u punopravno članstvo.

IPARD iskustva Poljske za nauk Srbije

Poljska je poznata po dobroj iskorišćenosti pretpristupnih fondova za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, zbog čega joj je Evropska komisija dodelila i dodatna sredstva. Svojevremena iskorišćenost tih sredstava u Poljskoj je bila “107%”, a Evropska komisija, pošto je videla da Poljska efikasno koristi fondove, dodelila je dodatnih 140 miliona evra. Iskustva Poljske upućuju na značaj dobre pripreme za korišćenje pretpristupnih fondova EU, jer Briselu su važne procedure i ne pomažu poznanstva. Brisel je birokratija i procedura, loše pripremljeni zahtevi biće ,,bačeni u smeće’’, sredstva se moraju vratiti ako dobro nije uradjen obračun dotacije.

Na početku je novac u Poljskoj deljen regionima koji su predlagali projekte, o kojima je zatim odlučivala centralna vlast, ali je na taj način delom odlučivanje prebačeno i na niže nivoe. Iznosi su bili zanemarljivi, ali stečeno iskustvo dragoceno. Poljski poljoprivrednici, bez obzira na to koliko su obrazovani, javljali su se specijalizovanim agencijama za pomoć prilikom popunjavanja zahteva za dobijanje sredstava. Bili su uspešni jer su imali energiju i odlučnost običnih ljudi koji su shvatili da će ispunjavanjem teških proceduralnih uslova ,,novac pasti s neba”. Poljska je, takođe, imala stručnjake u administraciji koji su poznavali komplikovane procedure apliciranja za sredstva EU.

IPARD iskustva Poljske

Za Srbiju je važno da ima predvidivu poljoprivrednu politiku, da poljoprivrednici znaju kakva će biti i da baziraju investicione odluke na tome, a proces prilagodjavanja je težak, benefiti se ne mogu osetiti ni odmah po ulasku u EU. Poljska je ušla u EU 2004. godine i prema zvaničnim statistikama BDP je u 2013. bio dva puta veći nego 2003. godine, tj. njena ekonomija je rasla za 49% u desetogodišnjem periodu. U Poljskoj ističu da bez perspektive članstva u EU ta zemlja ne bi bila u stanju da završi ekonomsku transformaciju iz devedesetih. Perspektiva članstva bila je ključni faktor motivacije tokom post-komunističkog perioda. Taj cilj je odredio pravac transformacije. Veoma radikalna i izuzetno bolna ,,šok terapija” dovela je danas Poljsku dotle da nešto što je skupo platila, sada se vraća. U budžetu EU za 2014-20. Poljska je obezbedila 82 milijarde evra ili četvrtinu svih sredstava EU iz kohezionih fondova.

Srpskoj poljoprivredi Poljska nudi dobro iskustvo koje treba iskoristiti. Perspektiva članstva kao faktor motivacije trebalo bi da podigne entuzijazam i energiju naših poljoprivrednih proizvodjača za nove korake na putu ka EU, jer Brisel ne definiše budućnost srpske poljoprivrede, već kao partner ukazuje na najbolje mogućnosti.       

Zorica Zdravković,dipl.inž.

Pročitaj i ...

ovčarnik stajnjak mikroklima staja gde

Konkurs AP Vojvodina – opremanje farmi

Konkurs AP Vojvodina - traje do 5. aprila 2024. godine. Ukupno je predviđeno 115 miliona dinara, maksimalno po prijavi 2 miliona dinara,