Najnovije vesti
Početna » konkursi » Kamata jedan odsto – kredit do 40.000 evra AP Vojvodina

Kamata jedan odsto – kredit do 40.000 evra AP Vojvodina

Kamata jedan odsto – kredit vrednosti do 40.000 evra. Novi konkursi u AP Vojvodini za brojne grane poljoprivrede – konkurs traje do 14. maja 2021. godine. Za novu mehanizaciju, plastenike, sisteme za navodnjavanje, oprema za preradu voća, povrća – izgradnja objekata za smeštaj žitarica, voća, povrća, zasnivanje novih zasada voća …

Za sve važi uslov da su gazdinstva u aktivnom statusu, pravna lica na teritoriji AP Vojvodina.

Za koje grane poljoprivrede možete konkurisati:

za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2021. godini

za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2021. godini

za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2021. godini

za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2021. godini

za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2021. godini

za dodelu kredita za finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća u 2021. godini

za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2021 godini

za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2021. godini

za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2021. godini

za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2021 godini

za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2021. Godini

Kamata jedan odsto – valutna klauzula

Na konkursu za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2021. godini moći će da učestvuju poljoprivredna gazdinstva – fizička i pravna lica sa područja AP Vojvodine, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na teritoriji AP Vojvodine.

Mehanizacija se kupuje isključivo nova od privrednih subjekata kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja mehanizacije.

Pre prijave na konkurs morate izmiriti sva dugovanja za navodnjavanje / odvodnjavanje – obaveze za poreze, zakup zemljišta.

Više informacija na : www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/

Pročitaj i ...

novac za sajmovi tanjiranje traktor oranje ili redukovana konkurs prosperitati mašinski prsten sremski poljoprivredni jesenje oranje

Nova mehanizacija – Fond za razvoj poljoprivrede APV

Konkurs Fonda za razvoj poljoprivrede AP VOJVODINE - TRAKTORI, DRLJAČE, PLUGOVI...