Najnovije vesti
Početna » konkursi » Konkurs gotov – Rang lista za dobitnike sredstava

Konkurs gotov – Rang lista za dobitnike sredstava

Konkurs gotov i sada je UAP na potezu da korisnici dobiju bespovratna sredstva iz Zajma Svetske banke za obnovu i razvoj. Posle odobrenja banke za kreditiranje 40% od željene investirane sume Ministarstvo poljoprivrede uplaćuje 50% bespovratnih sredstava. Učesnik konkursa je dužan da uplati 10%. Ukupno je namenjeno poljoprivrednicima 700 miliona dinara. Minimalna suma koju će dobiti učesnici na konkursu je 10.000 evra, maksimalna 25.000 evra.

Na osnovu člana 29. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava u okviru Pojekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije, Tim za upravljanje Projektom, koji radi u okviru Uprave za agrarna plaćanja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pripremio je Konačnu rang listu za Prvi javni poziv u okviru sprovođenja programa bespovratnih sredstava koji se finansira iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Ugovor br. 9023-YF).

Nakon objavljivanja Preliminarne rang liste (19. avgusta 2021. godine), na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja podnosioci prijave za bespovratna sredstva imali su pravo na podnošenje prigovora na dodeljeni broj bodova. Rok za podnošenje prigovora bio je 15 dana od dana objavljivanja preliminarne Rang liste, zaključno sa 03. septembrom 2021. godine. Tim za upravljanje Projektom konkurentne poljoprivrede Srbije obradio je sve pristigle prigovore, dostavljene sa svim zahtevanim dokazima, i u formi koja je navedena u Obaveštenju koje je pratilo objavu preliminarne Rang liste (listanje Rang liste) i formirao Konačnu rang listu. Nakon formirane Konačne rang liste, Uprava za agrarna plaćanja donosi Rešenje o odobravanju prava na korišćenje bespovratnih sredstava prema redosledu na Konačnoj rang listi za zahteve za koje postoje finansijska sredstva opredeljena za sprovođenje Prvog javnog poziva.

Konkurs gotov

Uručenjem rešenja završava se prva faza i počinje druga faza Prvog javnog poziva u okviru sprovođenje programa dodele bespovratnih sredstava. Konačna rang lista zahteva za odobravanje projekta za Prvi javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini Dodela bespovratnih sredstava Projekta za konkurentu poljoprivredu Srbije sastoji se iz dve faze.

Prva faza – Podnošenja prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije u 2021. završava se objavom Konačne rang liste odnosno dodelom Rešenja o odobravanju prava na korišćenje bespovratnih sredstava onim podnosiocima Prijave, prema redosledu na Konačnoj rang listi za koje postoje finansijska sredstva opredeljena za sprovođenje Prvog javnog poziva.

Druga faza – Korisnik kome je odobreno pravo na korišćenje bespovratnih sredstava podnosi zahtev za konačno odobravanje Prijave za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtev mora da sadrži poslovni plan, koji je sačinjen na način propisan članom 33. Pravilnika, kao i na obrascima koje čine njegov sastavni deo. Podnosilac prijave je u obavezi da se obrati poslovnoj banci sa zahtevom u kojem traži odobrenje kredita za 40% prihvatljivih troškova investicije za koju je podneo prijavu. Po dobijanju odobrenja od poslovne banke i pisma o namerama kojim se potvrđuje spremnost izabrane banke da podrži korisnika, korisnik podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede potrebnu dokumentaciju za drugi fazu. Nakon pregleda dokumentacije za drugu fazu, svim korisnicima koji su odobreni od strane Tima za upravljanje Projektom, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će potpisati Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava.

Važne informacije svim potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava i podnosiocima prijave: Potencijalni korisnik ne bi trebao da započne ni jednu aktivnost u vezi sa realizacijom aktivnosti iz Prijave za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava pre potpisivanja ugovora sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, osim aktivnosti navedenih u opisu pripremnih troškova. Finansijska sredstva koja su opredeljena za finansiranje Prvog javnog poziva biće na raspolaganju korisnicima do potpunog utroška. Za sve dodatne informacije molimo vas posetite internet stranicu Uprave za agrarna plaćanja.

izvor : UAP

Konkurs gotov – rang lista konačna

Pročitaj i ...

vivo sajam vitko vreteno kruške kruška investicija podsticaj ministarstva braon mramorasta stenica

Rok realizacije investicija za podršku mladima produžen

Produžen je rok za realizaciju investicija za mlade na selu - AP Vojvodina.