Najnovije vesti
Početna » konkursi » Sufinansiranje troškova – kvalitet hrane u AP Vojvodini

Sufinansiranje troškova – kvalitet hrane u AP Vojvodini

Novi konkurs za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine. Rok za učestvovanje je 15. novembar 2019. godine. Minimalan iznos 30.000,00 dinara, maksimalni iznos 300.000,00 dinara. Povrat do 70% utrošenih sredstava.

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti I kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs) jeste stalno unapređenje bezbednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje uz stalno unapređivanje ukupnog sistema bezbednosti hrane;

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije Sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2019. godini.

2. NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:

1. troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2019. godini;

2. troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom, čiju su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje u 2019. godini izvršile ovlašćene organizacije;

3. troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER, SRPSKI KVALITET u 2019. godini.

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 1.000.000,00 dinara.

Sredstva namenjena po ovom konursu predviđena su za sufinansiranje do 70% podrške od plaćenog iznosa za realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 30.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 300.000,00 dinara.

Sufinansiranje troškova AP Vojvodina

3. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:

  • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
  • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:

  • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
  • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
  • udruženje građana;
  • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;

2. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;

3. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12. 2018.godine;

4. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2018. godine;

5. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12.2018. godine, ukoliko je korisnik istog; 6. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

7. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

8. Podnosilac prijave i vršilac usluge ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018 I 95/2018);

9. parcele na kojima se vrši usluga koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina;

Više informacija o uslovima za učešće OVDE

Pročitaj i ...

Konkurs vodosnabdevanje plodored navodnjavanje sistem za navodnjavanje korenov sistem sistemi za navodnjavanje

Konkurs – sistemi za navodnjavanje i oprema – AP Vojvodina

Za siguran prinos potrebna je voda - Konkurs za nabavku opreme i sistema za navodnjavanje AP Vojvodina