Najnovije vesti
Početna » ORGANSKA » Varoa uništava legla pčele

Varoa uništava legla pčele

Organska proizvodnja u pčelarstvu je propisana regulativom EU 1804/99. Izbeći zagađivanje meda reziduama tretmana je glavna i najvažnija stavka u ispitivanjima lakih hemikalija kao što je oksalna kiselina, koja je najvažnija ne samo u organskom, već i u konvencionalnom (standardnom) suzbijanju varoe. Organska proizvodnja meda danas ima veliku šansu zbog brige i škodljivosti standardnih aktivnih materija i ostataka koji mogu da se akumuliraju u pčelinjim proizvodima. Oksalna kiselina je jedno od najboljih rešenja za organski tretman protiv parazita varoa, koja predstavlja najveći problem i u organskoj i u konvencionalnoj pčelarskoj industriji širom sveta.

Ektoparazit Varoa je jedan od parazita koji najviše zabrinjavaju, a koji pogađa medonosnu pčelu. Paraziti se hrane hemolimfom pčela i legla i u ćelijama legla uzgajaju sopstveno potomstvo. Patogeneza je vezana za uništavanje domaćina i prenošenje parazita. Iskorenjavanje nije moguće i to je dovelo čak i do endemske raširenosti širom sveta.

Kako protiv štetočine varoa?

Rešenje je nađeno u korišćenju tretmana sa akaricidima, ali oni uključuju dvostruki problem:

  • parazit može razviti otpornost
  • teške hemikalije su potencijalni izvor zagađenja proizvoda iz košnice.

Zato treba obratiti veliku pažnju i u tom domenu zaštite, jer ako se u medu nađu ostaci pesticida sama čistoća meda koju kupci očekuju od proizvoda može biti kompromitovana. Moguća zagađenost voska je još jedan problem, jer u organskom pčelarstvu i on mora biti organski, organi inspekcije mogu da zahtevaju i analizu voska na rezidue. Dosta je uloženo truda i straživačkog napora i došlo se do jedostavnih, održivih i ekonomskih opravdanih koncepata tretmana. Ti tretmani se uglavnom sastoje od primene prirodnih aktivnih sastojaka, timola i organskih kiselina (OKSALNA). Oksalna kiselina je prirodna, nalazi se u mnogim živim bićima, uključujući i ljude, namirnicama biljnog porekla. Propisana je regulativom EU 1804/99 I Aneksom BR.2 Regulative EU 2377/90.

Način delovanja:

Metaboličko vezivanje kalcijuma je glavni toksični mehanizam kod sisara. Način delovanja zavisi od nivoa kiselosti rastvora, čiji tako visok nivo druge kiseline ne mogu da postignu.

Tretman delovanja:

Pogodna je za zimsko tretiranje, kada su svi paraziti na pčelama i primenjuje se:

  • prskanjem (rastvor kiseline 2,1% prska se po pčelama sa svake strane rama
  • nakapavanje: šećernim sirupom u kombinaciji sa oksalnom kiselinom koji se nakapava po ulicama pčela, po 5ml na svaku.

Tretman oksalnom kiselinom se pokazao lakim, jeftinim i bezbednim. Ispitivanjem se dokazalo da je nakapavanjem rastvora (4,2%) veoma efikasno u uslovima vlažne klime, ali se šećer može dodati kao sinergist koji sprečava dehidrataciju, pa male koncentracije šećera nisu preporučljive. Standardne doze(nakapavanjem) 5 ml po ulici su u pčelinjim društvima postigle korektnu toleranciju.

Nenad Stefanović dipl.ing.pol

Mlečna kiselina protiv varoe

Jesenja preventiva sastoji se u preveniranju i sanaciji slabijih pčelinjih društva. Oduzeto saće obavezno se evidentira u dokumentaciji i stavlja na uvid ovlašćenim inspektorima. Takođe, ono se štiti od razornog delovanja voskovog moljca provetravanjem i držanjem na niskoj temperaturi.

U ovom periodu može se korisiti mlečna kiselina za zaštitu od varoe i to je period kada u košnicama nema legla. Primenjuje se tako što se svaka strana okvira prska sa po 8 ml 15% mlečne kiseline. Pčele se ne smeju nakvasiti, već se na njima mogu naći samo fine kapljice aerosola. Ako je invazija krpelja velika, tretman se ponavlja za 7 dana. Provera se vrši na osnovu broja opalih varoa, pa ako ih je više od 300 do 400 po društvu, tretman treba obavezno ponoviti. Spoljna temperatura bi trebala biti ne manja od 4 °C. Mlečna kiselina, se kao i mravlja ne sme udisati, a ruke i oči posebno zaštititi. Efikasnost jednog tretmana je 80% opalih varoa, a sa dvokratnim tretmanom 95% (Buchler,2002).

Korišćen tekst: „Organsko pčelarstvo“, autori: Mića Mladenović, Nebojša Nedić

PSSS Negotin, savetodavac Dragan Radosavljević

Pročitaj i ...

voćarstvo jabuka smotavac sajam opreme vino od jabuka

Jabukin smotavac napada – ponovite tretman i sačuvajte rod

Ponovite tretman jer druga generacija jabukinog smotavca počinje svoj pir.