Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Folijarna prihrana biljaka pomaže rastu i razvoju

Folijarna prihrana biljaka pomaže rastu i razvoju

blitva
Folijarna prihrana

Folijarna prihrana – Dobar program ishrane biljaka i kvalitetno tečno đubrivo omogućava da se predupredi nedovoljna ishrana i pojava simptoma nedostatka hraniva makro i mikro elemenata a samim tim i obezbedi očekivani prinos. Folijarna prihrana preko lista je do sedam puta efikasnija od ishrane preko korena. Mlado lišće – fiziološki aktivno brzo usvaja i sprovodi usvojena hraniva u druge delove biljke dok je koren često nedovoljno razvijen ili slabo obezbeđen pristupačnim materijama.

Tečna dubriva trebaju da budu kvalitetna visokokoncentrovana bez prisustva hlora i teških metala. U većini to su kompleksna NPK tečna đubriva sa dodatkom gvožđa i ostalih mikroelemenata u helatnom obliku namenjeno prihrani voća, povrća, cveća, travnjaka, ukrasnog žbunja i ratarskih useva.

Azot (N) utiče na bujnost lisne mase, razvoj korenovog sistema i stabla. Značajno povećava prinos povrća, naročito onog sa mnogo lišća.

Fosfor (P) obezbeđuje brže sazrevanje plodova, a period sazrevanja se skraćuje za 8 – 14 dana.

Kalijum (K) deluje na bolje formiranje cvetnih pupoljaka, zametanje plodova, kao i njihov kvalitet. Primena za voće, povrće i cveće folijarno 200 – 300 ml na 100 l vode a zalivanjem 400 – 500 ml na 100 vode. Primena za travnjake i ratarske kulture 6 – 8 l po hektaru.

Folijarna prihrana

Prihrana se vrši u toku vegetacije, posle cvetanja, u razmacima od oko 15 dana, zalivanjem ili folijarno. Folijarnu prihranu obavljati po tihom vremenu, po oblačnom danu, ali uvek pod jakim pritiskom, da bi se list što bolje nakvasio. U toku intenzivnog rasta biljke koristiti preporučene doze zavisno od biljne vrste. Oštećene biljke od insekata, suše, grada ili mraza prilikom primene pesticida obavezno prihraniti tečnim đubrivom koje će pospešiti oporavak biljke.

Mešanje pesticida i tečnih đubriva se može obaviti osim preparata na bazi sumpora, bakra i alkalnih mešavina kreča, i to – voda – tečno djubrivo – pesticid. Tečna đubriva se potpuno rastvaraju u vodi, ne kristališu samim tim se mogu nesmetano koristiti u sistemima za navodnjavanje (kap po kap) i to u koncentraciji 0,1  i više.

Zlatko Vampovac dipl. inž.

Pročitaj i ...

paradajz seme orošavanje rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza zaštita rasada ph vrednost

Proizvodnja rasada paradajza – rani, srednje rani i kasni

Seme treba na vreme nabaviti jer za rani rasad treba rano i seme posejati.