Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Korovi i borba koja traje tokom cele godine

Korovi i borba koja traje tokom cele godine

korovi

Jedino što će sigurno da izraste u proleće su korovi a ta borba traje tokom cele godine. Vremenske prilike nam ukazuju da korovi rastu “kao iz vode”. Da bi se efikasno rešio problem suzbijanja korova u povrtarskim kulturama jako je bitno izabrati pravi preparat-herbicid i isti pravilno primeniti na parceli pod gajenom kulturom. Preparat treba primeniti u dozi koja se preporučuje (količina preparata na  tretiranu površinu, gde količina vode nema nekog značaja). Takodje je važno poštovati preporuku o fazi gajene kuluture kada se primenuje preparat ali je jako bitno i preparat primenjivati kada su korovi u optimalnoj fazi za suzbijanje, a to je navedeno u uputstvu proizvodjača preparata.

Potrebno je:

  • obići parcelu
  • utvrditi koji korovi preovladavaju,
  • koji je intenzitet zakorovljenosti,
  • utvrditi fenofazu gajene kulture i korova,
  • odlučiti kojim ćete preparatom vršiti suzbijanje korova koji su glavni konkurenti gajenoj kulturi u vodi i mineralnim materijama.

U daljem tekstu dajemo vam neke od mogućnosti za suzbijanje korova u povrtarskim kulturama. Pre primene obavezno pročitati uputstvo proizvodjača koje se nalazi uz svaki preparat.

Crni luk

GALOLIN MONO
za luk iz arpadžika za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, u količini 1,2 – 1,8 l/ha, posle sadnje a pre nicanja useva.

LONTREL 100
za suzbijanje širokolisnih korova, za crni luk iz semena i arpadžika i praziluk, kada su korovi u fazi 2-6 listova, u količini 1,2-1,5 l/ha.

STARANE -250
za suzbijanje širokolisnih korova, posle nicanja useva, u fazi 3-6 stalnih listova, a korovi u fazi 2-5 listova, u količini 0,8-1,2 l/ha i dr.

STOMP 330 E, ZANAT, AGROSTOMP
za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, za luk iz semena i arpadžika, tretiranjem zemljišta posle setve (luk iz semena) ili pre rasadjivanja (za luk iz arpadžika), u količini 4-6 l/ha.

Korovi i borba koja traje tokom cele godine

Paprika

GAMIT 4-EC
za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u paprici iz rasada, pre rasadjivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm, i direktne setve, posle nicanja paprike kada je u fazi od 2-4 lista, u količini  0,75 l/ha.

TREFGAL 
za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta pre setve, odnosno sadnje, uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm zbog isparljivosti i fotolabilnosti, u količini 2,0-2,5 l/ha.

STOMP, ZANAT, AGROSTOMP
za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, tretiranjem zemljišta pre rasadjivanja, u količini 4-6 l/ha.

Paradajz

TREFGAL 
za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta pre setve, odnosno sadnje, uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm zbog isparljivosti i fotolabilnosti, u količini 2,0-2,5 l/ha.

STOMP, ZANAT, AGROSTOMP
za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, tretiranjem zemljišta pre rasadjivanja, u količini 4-6 l/ha.

LORD 700-WDG
za suzbijanje širokolisnih korova, samo za paradajz koji se rasadjuje, 8-10 dana nakon rasadjivanja, u količini  0,5 kg/ha do 0,75 kg/ha.

Pasulj i boranija

GALBENON
1.5-2.5 l/ha, za suzbijanje širokolisnih korova, tretiranjem posle formiranja  druge troliske – do faze cvetanja, a kada je korov u fazi 2-4 lista.

TREFGAL 
za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta pre setve, odnosno sadnje, uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm zbog isparljivosti i fotolabilnosti, u količini 1,0-2,0l/ha.

BASAGRAN
za suzbijanje širokolisnih korova, nakon formiranja druge troliske, pa do pred cvetanje, u količini 1.5-2.5 l/ha.

PULSAR 40
za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, a nakon nicanja gajene kulture, u količini 1,0-1,2 l/h.

Korovi – borba cele godine

Grašak

STOMP, ZANAT, AGROSTOMP
tretiranjem zemljišta posle setve/sadnje, a pre nicanja useva, u količini 4-6  l/ha).

GALBENON
3-4 l/ha, za suzbijanje širokolisnih korova, tretiranjem kada je grašak visine 8-10 cm a kada je korov u fazi 2-4 lista.

BASAGRAN
za suzbijanje širokolisnih korova, kada je grašak visine 8-10 cm, u količini  3-4 l/ha.

PULSAR 40
za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, a nakon nicanja gajene kulture, u količini 1,0-1,2 l/h.

Kupus, kelj, karfiol

TREFGAL
za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta pre setve, odnosno sadnje, uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm zbog isparljivosti i fotolabilnosti, u količini 2.0-2.5 l/ha.

STOMP, ZANAT, AGROSTOMP
za kupus iz rasada, za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem zemljišta pre rasadjivanja, u količini 5 l/ha.

BUTISAN 400 SC
za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova, 5-6 dana nakon rasadjivanja kupusa, u količini 2-2,5 l/ha.

Krompir

GALBENON
3-4 l/ha, za suzbijanje širokolisnih korova, tretiranjem kada je grašak visine 8-10 cm a kada je korov u fazi 2-4 lista.

GIRASOLIN
za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, posle sadnje a pre nicanja useva, u količini 2-4 l/ha.

PENDISTOP
za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, posle setve, sadnje, a pre nicanja useva, u količini 4-6 l/ha.

TARGA SUPER
za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova, kada su korovi u fazi 3-6 listova, odnosno 10-30 cm visine, u količini 0,5-4,0 l/ha.

LORD 700-WDG
za suzbijanje širokolisnih korova, posle sadnje a pre nicanja useva, u količini 0,75 kg/ha-1,5 kg/ha ili nakon nicanja useva u količini 0,5 kg/ha do 0,75 kg/ha.

GENIUS
za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih i dvogodišnjih  širokolisnih korova, tretiranjem zemljišta posle setve/sadnje, a pre nicanja, u količini 2-2,5 l/ha.

BASAGRAN
za suzbijanje širokolisnih korova, kada je krompir visine 10-15 cm, u količini 2-3 l/ha.

FRONTIER SUPER 
za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, posle setve a pre nicanja useva, u količini 1,0-1,4 l/ha.

STOMP, ZANAT, AGROSTOMP
za kupus iz rasada, za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem zemljišta pre rasadjivanja, u količini 4-6 l/ha.

Mrkva

GALOLIN MONO 
za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, u količini 2 l/ha posle setve, a pre nicanja useva ili u količini 1,5 l/ha kada mrkva razvije 3-4 lista.

LINAR 
za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, posle setve a pre nicanja useva, ili nakon nicanja mrkve, ako se mrkva ne koristi kao mlado povrće,  u količini 1,5-2 l/ha.

Totalni (neselektivni) herbicidi: za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih, jedno – godišnji i višegodišnjih korovskih vrsta,  usvajaju se preko lista, kreće naniže i naviše kroz biljku, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem, a u usevu paradajza mogu se primeniti 20-25 dana pre iznošenja rasada paradajza na stalno mesto. Od preparata mogu se primeniti: DOMINATOR, CLINIC, GLIFOSAV, GLIFOMARK.

Preparati GRAMOKSON i REGLON FORTE su efikasni za suzbijanje korovskih biljaka u svim vrstama povrća (naročito u proizvodnji rasada u toplim lejama) i u kulturama koje se uzgajaju u redovima. Oni uništavaju zelene delove biljaka čim dodju u dodir sa njom, ali se odmah inaktiviraju čim stupe u kontakt sa zemljištem. Korov u povrću se može uništiti odmah nakon setve, a pre nicanja gajene kulture, uz uslov da su korovske biljke nikle. Napred navedeni preparati za nekoliko sati uništavaju samonikle biljke, a koriste se u dozi 2-4 l/ha.

Mr Gordana Jovanović PSSS Leskovac

Pročitaj i ...

pasulj naš berba pasulja

Pasulj naš nasušni – domaći je najbolji

U vreme kriza pasulj je tražena roba, kako ga gajiti ovoga proleća da nam ambari budu puni na jesen?

Leave a Reply