Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Pasuljev žižak – veliki štetočina u skladištu

Pasuljev žižak – veliki štetočina u skladištu

Pasuljev žižak je opasan ako se pojavi u skladištu, ovaj štetni insekt unet je u našu zemlju posle prvog svetskog rata, brzo se raširio i sada ga ima skoro svuda gde se pasulj gaji. Pasuljev žižak napada razne sorte pasulja i druge leguminoze.

Uglavnom je štetočina uskladištenog pasulja, ali tako]e napada i pasulj u polju. Imago je 3,5-5mm dug, sivo – smeđe boje sa savijenom glavom na dole. Pokrioca i prvi grudni segment su obrasli dlačicama koje obrazuju male, sivo-bele pege. Pokrioca ne pokrivaju ceo trbuh tako da su poslednji trbušni segmenti jasno uočljivi. Jaja su bela. Larva je beličasta, u prvom stadijumu ima noge koje kasnije izgubi, dugačka 4 mm. Lutka je žuto-bele boje

Ženka polaže jaja u polju u zrele mahune, a u skaldištu na i između zrna pasulja. Najveće štete pravi u skladištu gde može oštetiti i do 50% semena. Prosečno polaže 50-80 jaja u zavisnosti od uslova skladišta (temperatura- najpovoljnija 27-28°C, vlaga i dr.). Iz jaja se izlegu larve koje se kroz semenjaču pasulja ubušuju u zrno.

Pasuljev žižak

Dužina razvoja traje u zavisnosti od temperature od 30-80 dana. U jednom zrnu može se naći više larvi. Može imati 3-5 generacija godišnje.

pasuljev žižakOštećeno zrno nije upotrebljivo. Napadnuta zrna su štetna za ljudsko zdravlje i ne smeju se koristiti za ishranu.
Manje količine pasulja, namenjene ishrani, mogu se izložiti temperaturi od 55-60°C tokom 20 min, ili zamrzavanjem 48-72 h, što dovodi do uginjavanja pasuljevog žiška.

U skladištima zaštita se vrši preventivno, tako da se zidovi i sve pukotine tretiraju s dozvoljenim insekticidima, gde treba obratiti pažnju na karencu,

Etiol tečni 0,2-0,3%,  7-8 litara na 100m² prostora, tretiranjem 2 dana pre unošenja proizvoda. Može se vršiti dezinsekcija registrovanim preparatima ( K-OTHRINE DP-2 ,K-OBIOL EC-25,DIHIN i sl.). Tokom skladištenja pasulj treba češće pregledati i u slučaju otkrivanja prisustva ove štetočine treba izvršiti njeno suzbijanje za to registrovanim preparatima (K-OTHRINE DP-2, K-OBIOL EC-25,PHOS TOXIN PELETE i sl.) .

PSSS Užice     Milena Krković, dipl.ing.

Pročitaj i ...

primingovano poljska klijavost premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

Primingovano seme za brži rast i razvoj

Primingovano seme Vam garantuje ravnomerno nicanje, kvalitetnu biljku i bolji start u proizvodnji.

Leave a Reply