Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Ovas u ishrani je kvalitetna namirnica vredna gajenja

Ovas u ishrani je kvalitetna namirnica vredna gajenja

Nekada često korišten ovas u ishrani sada je ponovo u modi. Visoka biološka vrednost zrna i same biljke je postala nezaobilazna namirnica za poštovaoce biološki zdrave hrane.

Ekonomičnost i rentabilnost gajenja ovsa u Srbiji – autor Dragana Jelić, master menadžer.

Ovas (Avena sativa L.) je stara ratarska biljka višestruke namene. On se smatra biljnom vrstom specifičnog i posebno kvalitetnog hemijskog sastava zrna i slame. U najstarije vreme zrno ovsa se koristilo za spravljanje hleba. Danas se vrlo malo koristi za spravljanje hleba, ali se kao specijalitet koristi za ishranu ljudi.

Privredni značaj ove biljne vrste proističe iz kvaliteta njegovog zrna, kao i skromnih zahteva prema uslovima gajenja. Ovas je biljka humidnijih i hladnijih područja. Prednost gajenja ovsa u odnosu na druga strna žita je u tome što uspeva i u skromnijim uslovima proizvodnje, na zemljištima kisele reakcije i manjih proizvodnih sposobnosti. Poslednjih godina, potražnja za ovsem je sve veća, jer je zbog svojih dijetetskih osobina i biološki visokovrednih hranljivih materija sadržanih u zrnu, pored za ishranu stoke koristan i važan u ishrani ljudi. Najvažnije hranljive materije ovsa su masti i proteini, kao i dijetetske materije b-glukani.

Ovas u ishrani

Relativni sadržaj svarljivih hranljivih materija u zrnu ovsa povećava se sa smanjenjem udela plevica, a posebno kod golozrnih formi. Dakle, ovas se upotrebljava kao zrno, ali i kao zelena hrana i silaža za ishranu stoke. Za ishranu ljudi koristi se oko 5%, a za industrijsku preradu oko 30%.

Zrno ovsa je najbolja koncentrovana hrana za sve vrste stoke, posedno za ishranu konja. Veliki značaj ima u ishrani priplodnih grla konja, kao i za razvoj podmladka. Takođe, i muzne krave povećavaju mlečnost, stimuliše se nosivost kod koka nosilja, rast jagnjadi i ovaca. Ovas se ceni kao izuzetno hranivo i u ishrani krmača prasilja, zbog povećanja njihove mlečnosti. Kod živine pri ishrani sa zrnom ovsa smanjuje se mortalitet i produžava nosivost. Otuda, se ovas kao najkvalitetnija ratarska krmna biljka koristi i kao krmna jedinica u balansiranje obroka u ishrani stoke.

Pored zrna ovas ima meku, finu slamu i plevu. Koristi se kao čist usev ili združeni usev sa grahoricom I graškom za spravljanje vrlo kvalitetne zelene hrane ili za silažu.

Od ovsa se industrijskim putem proizvodi veći broj proizvoda, kao što su: ovseno brašno, griz, ovsene pahuljice, kako, fleknice, razni želei itd. Ovi proizvodi imaju veliku hranljivost i svarljivost. Zbog toga se koriste za ishranu dece i bolesnika. Ovas se koristi I za spravljanje podloga u proizvodnji raznih bio – preparata. Belančevine iz zrna ovsa su su veoma svarljive, a ulje u velikoj meri čine nezasićene masne kiseline što poboljšava kvalitet maslaca. Pored hranljivih materija zrno i pahuljice ovsa sadrže veće količine vitamina A, B1, B2 i PP.

ovas zob ovas biljka

Zelena krma bogata je i aminokiselinama. Mlade biljčice sadrže i dosta vitamina C dok ga zrelo zrno ne sadrži. Zrno ovsa je bogato proteinima, uljem, skrobom, celulozom, šećerima i mineralnim materijama. Ovas ima veoma kvalitetne belančevine velike rastvorljivisti i svarljivosti. Ima kvalitetno ulje i bogato je aminokiselinama tipa lizina 0,4% i triptofana 0,14%. Zbog povoljnog hemijskog sastava zrna i njegovog dijetetskog značaja za bolesnike dosta se koristi za spravljanje specijalnih hlebova, za proizvodnju kaše, ovsenih pahuljica, krupice, kuvanog zrna i variva.

Pročitajte i: Ovas biljka daruje

U našoj zemlji postoje veoma povoljni zemljišni i klimatski uslovi za gajenje, uglavnog jarog ovsa, kako u ravničarskim, tako i u brdsko-planinskim područjima uz primenu pravilne tehnologije proizvodnje, počev od izbora sorte pa sve do žetve i čuvanja zrna ovsa.

Koje sorte gajiti – Dunav, Sedef

Pročitaj i ...

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu pilirano seme

Lucerka – seno ili senaža, šta je bolje?

Senaža je bolja od samog postupka sušenja sena u plastovima. Više karotena, suve materije i obroka za stoku sa jednog hektara.