Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Setva ozime pšenice – koliko treba semena?

Setva ozime pšenice – koliko treba semena?

Na redu je setva ozime pšenice, berba kukuruza je na početku kampanje, ali već se treba pripremati za sledeću setvu pšenice. Za svakog proizvođača je osnovno pitanje prilikom nabavke semena – Koliko semena mi je potrebno za setvu?


Stoga smatramo da je neophodno dati jednostavan primer kako izračunati potrebnu količinu semena po jedinici površine, bilo da je u pitanju hektar ili katastarsko jutro. Količine semena za površine koje proizvođač poseduje, manje od hektara ili katastarskog jutra, može sam naknadno da preračuna.

Setva ozime pšenice – koliko treba semena?

Prvo na šta se nailazi je preporuka o gustini setve po jedinici površine od  400, 450 ili 500 zrna m2. Sledeće je količina kvalitetnih semena. Obično Vam prodavac semena kaže koliko Vam treba. Da li je to baš tako? Ovo zavisi od svake partije koja je proizvedena.

Koliko je to semena kg/ha ili kg/kj ?

Ono što je neophodno za izračunavanje su sledeći podaci iz Deklaracije koja prati partiju semena:

  • Masa 100 zrna (g)
  • Čistoća semena (%) i
  • Klijavost semena (%)

Preporuku o gustini po jedinici površine daje vlasnik sorte.

Račun je jednostavan (u formuli koja je data radi lakšeg izračunavanja nisu pretvarani grami u kilograme i kvadratni metri u hektare):

Formula glasi :

                            masa 1.000 zrna X broj zrna /m2

KG semena =————————————————————-

                                                        UV

UV, upotrebna vrednost semena, se izračunava koristeći podatak o čistoći semena i klijavosti po sledećoj formuli:

                        čistoča (%) x klijavost (%)

UV  =  —————————————————————-                                                                                    100

Ukoliko imamo sledeće podatke:

  • čistoća 98%;
  • klijavost 94%;
  • masa 1000 zrna = 44 g  i
  • 450 zrna m2 dobija se:

Potrebna količina semena za 1 hektar je 215 kg.

Bogdan Garalejić (064 881 44 07),

savetodavac-saradnik, PSS Institut TAMIŠ Pančevo.

Pročitaj i ...

glodari zimi

Glodari ne miruju zato obiđite vaše useve i voćnjake

Toplo vreme je omogućilo da se glodari pojave u velikom broju, zaštitite useve i voćnjake.

Leave a Reply