Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Manjak minerala kod ekstenzivnog gajenja kokošaka

Manjak minerala kod ekstenzivnog gajenja kokošaka

Manjak minerala – Na gazdinstvima Srbije preovladava ekstenzivno gajenje kokošaka, i to najčešće u jatima do 30 grla. Ovakva i slična jata ne iziskuju veliku negu i brigu za životinje, ali vrlo je važno zadovoljti njihove potrebe u mikro i makro elementima.

Usled nedostatka minerala u ishrani, vrlo često se javljaju određeni problemi koji su praćeni nizom poremećaja u proizvodnji. Jedan od takvih problema jeste i kljucanje jaja. Znači, kada kokoške kljucaju jaja, to neznači da su gladne, već usled nekog poremećaja.

manjak mineralaUglavnom je razlog poremećaj metabolizma mineralnih materija, njihov nedostatak ili nedostatak mikro i makro elemenata u obroku živine. Dodavanjem vitaminsko mineralnih dodataka ovaj poremećaj može donekle biti rešen, u smislu pospešivanja metaboličkih procesa u organizmu, ali tu se javlja još jedan, drugi, ozbiljniji problem, a to je navika. Jer ako se kokoške naviknu da kljucaju jaja, vrlo je teško da ih odvikneš, iako im se preko hrane daju svi potrebni vitaminskomineralni dodaci. Vrlo često se postavlja pitanje,

 Manjak minerala kod ekstenzivnog gajenja kokošaka

Šta činiti u takvim situacijama?

 Postoje niz radnji koje se mogu preduzeti.

Prvo, možemo izvršiti debikiranje (sečenje) kljunova, jeste da se narušava izgled kokoške, ali se sprečava kljucanje jaja.

Drugo, uz podrazumevano kvalitetan obrok, možemo pratiti živinu i nakon nošenja jaja odmah ih sakupljati i na taj način se nedozvoljava živini da kljuca jaja. Ovaj drugi način iziskuje dosta vremena za odvikavanje kokošaka, i

treći način odvikavanja ili sprečavanja koka da kljucaju jaja jeste praćenje i obeležavanje kokoške koja kljuca jaja i njeno izdvajanje iz jata. Obično se takve kokoške stavljaju u zamračenu prostoriju u kojoj ona slabije obraća pažnju na snešeno jaje, i na taj način se odvikava od kljucanja. Nakon desetak dana ovakve situacije u živinarniku se stavljaju pod kontrolom i vraćaju u normalu.

   Izvor PSS Leskovac

 Dipl.inž. Slavko Mladenović

foto pixabay.com

Manjak minerala kod ekstenzivnog gajenja kokošaka

Pročitaj i ...

kozarnik

Kozarnik je uslov za dobre rezultate u gajenju koza

Pravo mesto za gradnju kozarnika vas rešava naknadnih problema. Dovoljno prostora za životinje je uslov uspeha.

Leave a Reply