Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ovce Il de Frans su prisutne u Srbiji

Ovce Il de Frans su prisutne u Srbiji

Meso ovaca je rado viđeno na trpezama u Evropi, a ovce Il de Frans su pravi izbor ako želite da gajite mesnate rase.

Uzgoj ovaca radi mesa je veoma rasprostranjeno u Evropi. Jedna od najboljih rasa za gajenje je Il de Frans koje ima i u Srbiji. Il de Frans (Ile-de-France) pasmina je nastala na bazi ukrštanja ovaca merino Rambujea sa engleskim tovnim ranostasne dišlej (lester-leicesteer) ovnovima. Povratnim ukrštanjem i strogom selekcijom stvorene su generacije koje su odgovarale građom tela i proizvodnjom mesa, ali proizvodnja vune i pogotovo kvalitet vune nije odgovarao postavljenom cilju. Radi toga su kao korektor Il de Frans (Ile-de-France) korišteni visokokvalitetni ovnovi merino Rambujea. Rasa je dobila ime po pokrajini na severu Francuske.

Životinje ove pasmine imaju veliki format, teške su i rano sazrevaju. Imaju široku glavu, izbočene očne duplje, osoba srednje dužine, a usne i nos su malo deblji. Ovce i ovnovi su bez rogova (šuti).

il de franc

Uši su velike, horizontalne i malo uzdignute, nikada ne padaju, a pokrivene su finom, kratkom dlakom bele boje. Vrat je kratak, vrlo muskulozan, dobro usađen u ramena, bez kožnih nabora.

Trup se odlikuje velikim širinama. Posebno su dobro izražene širine leđa i stražnjeg dela tela – sapi i butovi. Grudni koš je širok i dubok, a prsna kost izbočena. Rebra su zaobljena, prava i široka. Leđna linija je ravna, a rep visoko usađen. Trbuh je lako zaobljen, noge su jake, i zbog velikih širina i dubina tela, izgledaju kratke.

Jagnjad se radja sa telesnom masom od 4-5 kg;

  • Sa 6 meseci uzrasta jagnjad postižu oko 50 kg, a sa godinu dana preko 60 kg;
  • Ukrštanjem sa drugim rasama dobija se znacajno poboljsanje proizvodnih i reproduktivnih sposobnosti u meleza;

Ovce Il de Frans u Srbiji

Ovce su dobro obrasle belom vunom po celom telu. Jedino su noge ispod skočnog zgloba, uši i dio glave ispod linije koja prolazi kroz ušne šupljine pokrivenim dlakom bele boje. Prosečan godišnji prinos neprane vune po ovci iznosi 4 – 4,5, a oko 7-8 kg po ovnu, sa randmanom od oko 45 posto. Dužina vunskog vlakna je oko 8 cm, a debljina 23 do 27 mikrona (A/AB sortiment). Runo je zatvoreno, a vuna ujednačena i ravna.

Telesna masa odraslih ovaca iznosi 60-65, a ovnova maksimalno 120-130 kg. Randman mesa starijih grla se kreće između 52 i 55%, a janjadi i preko 60%. U Francuskoj ova rasa ovaca uglavnom služi za proizvodnju mesa.   Mlada jagnjad u tovu, u starosti od 90 dana, postižu telesnu masu od 30-35 kg, ostvarujući dnevni prirast od 250-300 grama, pa i više.

Ovce su veoma plodne. U normalnim uslovima prehrane i držanja od 100 ovaca se dobije 130, pa i 150 janjadi. U selekcionisane zapatima, koji se drže u povoljnim uvslovima spoljne sredine, plodnost se kreće od 160-180%. Životinje su ranostasne i ulaze u rasplod s 12 meseci.

Il de Frans (Ile-de-France) rasa ovaca nije podesna za duga pešačenja. Odličan je transformator obilne hrane u meso. Uspešno se može gajiti samo na obližnjim bogatim pašnjacima (intenzivno gajeni pašnjaci na nizinskim terenima) ili u objektima, to praktično znači, da se uzgoj ove pasmine preporučuje samo onima koji imaju intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju.

Ovo je danas jedna od najpopularnijih ovaca u Francuskoj i ona čini oko 11,5% od ukupne populacije ovaca u ovoj zemlji.

Pročitaj i ...

senaža pravilna suva materija

Senaža osnovni preduslovi za uspešan rad

Potrebno je obezbediti vlagu mase od 45 do 55% i uspeh je siguran.

Leave a Reply