Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Breskvin smotavac ima četiri generacije

Breskvin smotavac ima četiri generacije

Velika vlaga a zatim visoka temperatura uzrokuje da breskvin smotavac postane aktivan. On predstavlja najznačajniju štetočinu breskve i nektarine. Prisutan je u svim zasadima breskve u Srbiji. Gusenice prve i druge generacije oštećuju mladare i zelene plodove. Treća i četvrta generacija oštećuje plodove breskve u fazi sazrevanja i smanjuju tržišnu vrednost ploda, berba može da bude smanjena čak i do 50%.

Prva i druga generacija su značajne u rasadnicima i mladim zasadima.

Let leptira druge generacije počinje krajem juna, dok gusenice ove generacije oštećuju mladare ili plodove. Ulaze u mlad plod pored peteljke ploda, na mestu dodira dva ploda, ploda i lista ili ploda i grane.

Gusenice se hrane plodom breskve, šljive, kruške, dunje i kajsije. Na površini ploda gde se gusenica ubušuje, ostaju izgrizotine, izmet i smolotočina. U zrelim plodovima, gusenice prave hodnike pune izmeta, koji se proširuju prema koštici. Oko ulaznog otvora naseljavaju se gljive prouzrokovači truljenja plodova breskve, ali smotavac oštećuje takodje i plod dunje. U jednom plodu može biti nekoliko gusenica, dok u plodu jabuke se nalazi samo jedna gusenica.

Breskvin smotavac ima četiri generacije

Breskvin smotavac prezimi kao odrasla gusenica u gustom, prljavobelomkvalitet ploda azijska buba hibernakulumu, koji se nalazi na skrivenim mestima na stablu. Prvi leptiri prezimljujuće generacije izleću krajem aprila – početkom maja, a intenzivan let nastaje u trećoj dekadi maja i traje do početka jula. Leptiri lete u večernjim satima. Ženka polaže jaja pojedinačno, na naličje vršnih listova ili vrhove mladara. Plodnost ženke se kreće od 20-100 jaja. Mlade gusenice se sa lista kreću prema mladaru, gde se ubušuju, kreću se niz mladar, buše hodnik kroz njegovu sredinu, a na ulazni otvor izbacuje crvotočinu. Oštećeni mladari venu, žute, suše se u dužini od oko 10 cm, a na mestu gde se gusenice napustile mladar, ostaje smolotočina. Ako nema dovoljno hrane, gusenica izlazi iz mladara i prelazi u drugi. Jedna gusenica može da ošteti tri do sedam mladara.

Pročitajte i: Šupljikavost lista voćaka

Let leptira druge generacije počinje krajem juna, gusenice ove generacije oštećuju mladare ili plodove. Ulaze u mlad plod pored peteljke ploda, na mestu dodira dva ploda, ploda i lista ili ploda i grane. Na plodovima se, pored izmeta javlja i smola, u jednom plodu može biti više gusenica. Breskvin smotavac godišnje ima tri potpune i četvrtu nepotpunu generaciju, a leptiri su prisutni u voćnjaku od početka maja do polovine septembra. Let leptira je razvučen i generacije se preklapaju. Vreme suzbijanja mora se odrediti za svako područje posebno, na osnovu praćenja leta leptira. S obzirom na to da breskvin smotavac ima više generacija godišnje, opasnost od leptira traje cele godine, o čemu se mora voditi računa kod organizovanja zaštite.

Obično se prvo tretiranje izvodi sredinom ili krajem maja, a rokovi sledećih prskanja kao i njihov broj zavise od dužine delovanja insekticida koji se koriste i vremena sazrevanja plodova.

Korišćena literatura: Biljni lekar

savetodavac: Slavica Stojkić

PREPORUKA PIS SRBIJA

U zasadima bresaka i nektarina u toku je piljenje larvi breskvinog smotavca, a uočili smo i prisustvo tripsa. Obe štetočine mogu biti ograničavajući faktor kod izvoza ovog voća.

Na području delovanja regionalnog centra PIS Subotica, zasadi bresaka i nektarina, nalaze se u fazi  razvoja ploda: od  drugog opadanja plodova do faze ploda oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75). 

U našem regionu u zasadima bresaka i nektarina u toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca ( Cydia molesta ). U pojedinim zasadima metodom otresanja mladara, uočili smo prisustvo tripsa ( Thysanoptera ).   Zbog karantinskog statusa navedenih insekata, posebna pažnja njihovom suzbijanju treba da se obrati proizvođačima koji su izvozno orijentisani.

Za suzbijanje ovih štetočina preporučuje se primena insekticida:

– am cijantraniliprol (Exirel)  u koncentraciji 0,06% (deluje na obe štetočine)

Preporuka proizvođačima je da prate vremensku prognozu. Padavine mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju uzrokovanom šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Clasterosporium carpophilum ). Tretmane pozicionirati pre padavina. Preporučujem primjenu fungicida:

   – amditianon (Fiesta, Galileo, Delan 700 WG) u koncentraciji 0,075% ili

   – am kaptan (Merpan 50 WP, Venturion, Captan 50 WP, Merpan 48 SC/Cadurans, Metod 480 SC, Capi u koncentraciji 0,2-0,3% ili Pillarus 80 WG u količini 1,2-1,8 kg/ ha).

Pročitaj i ...

đubrenje voćnjaka cvetni pupoljci savetovanje kajsija eu berba kajsije

Berba kajsije – pravi trenutak za berbu?

Berba kajsije je važna za plasiranje robe na tržište jer plodovi kajsije brzo dozrevaju nakon berbe i njihovo čuvanje je