Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Čačanska bestrna sorta kupine je isplativa kultura za uzgoj

Čačanska bestrna sorta kupine je isplativa kultura za uzgoj

Čačanska  bestrna – Ovo je vodeća sorta kupine u Srbiji. Domaća je sorta, a stvorena je u Institutu za voćarstvo u Čaćku, roditelji su joj Dirksen Thornles i Blek Satin.

Prošlih godina su proizvođači bili (ne) zadovoljni cenom od 60-70 dinara po kilogramu i mnogi sada krče svoje plantaže. Ove godine cena je bila blizu ceni maline!! Možda bi trebalo da još jednom razmisle, jer uz prinos do 15 tona/ha može biti isplativa.

Čačanska  bestrna – Ovo je poluuspravna, bestrna sorta. Bujna je i formira od četiri do pet izdanaka.

Plodovi sazrevaju od poslednje trećine jula do kraja avgusta. Plodovi su veoma krupni (preko 9 gr), izduženog cilindričnog oblika, sjajno crne boje, dobrog kvaliteta. Odlične je transportabilnosti. Plodovi se koriste za potrošnju u svežem stanju, smrzavanje kao i za druge vidove prerade.

Redovna agrotehnika, umerena rodnost i pravovremeni momenat berbe utiču na poboljšanje kvaliteta plodova ove sorte.

Čačanska bestrna sorta kupine je isplativa

Najrodnija je sorta kupine a prinosi se često kreću i preko 25 t /ha. Veliki potencijal rodnosti, otpornost prema niskim temperaturama i otpornost prema najznacajnijim bolestima kupine uticali su da ova sorta postane vodeća u svim rejonima gajenja kupine.

Gaji se u špalirskom sistemu sa rastojanjem izmadu redova 3m a u redu izmedu žbunova 1.5m ( 2250 biljaka po hektaru). Gust sklop kao i ostavljanje veceg broja izdanaka po žbunu ( zbog velike rodnosti a slabijeg kvaliteta plodova kad prerodi potrebno je ostavljati najviše 3 izdanka po žbunu) nije dobar zbog slabije cirkulacije vazduha, osvetljenosti i kretanja mehanizacije.

Prerođavanje dovodi do lošijeg kvaliteta plodova, a slabija provetrenost u zasadu do pojačanog napada gljivičnih oboljenja naročito truleži ploda. Neravnomerno sazrevanje i prelazak iz crne u crvenu boje ploda nakon berbe najveci je nedostatak ove sorte.

Redovna agrotehnika, umerena rodnost i pravovremeni momenat berbe utiču na poboljšanje kvaliteta plodova ove sorte.

Pročitaj i ...

nove sorte jabuka poljska izvoz jabuka novi klonovi

Nove sorte jabuka – Cosmic Crisp, Red Pop i Giga

Nove sorte nastaju kao plod želja potrošača i zahteva proizvođača za kvalitetom.