Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Crveni voćni pauk napada – ponovite zaštitu voćnjaka

Crveni voćni pauk napada – ponovite zaštitu voćnjaka

Crveni voćni pauk je veoma aktivan u ovoj fazi razvoja voćaka i treba primeniti zaštitna sredstva. Voćarima sve više problema zadaje crveni pauk, sićušna voćna grinja, inače stalni stanovnik u voćnjacima. U poslednje vreme njegova prisutnost se pretvorila u veliku brojnost i prouzrokovača značajnih šteta, naročito u intenzivnim zasadima. Ovim tekstom ukazujemo na neke aspekte u zaštiti koje mogu pomoći u suzbijanju crvenog pauka. Smanjenjem potrošnje rastvora pesticida i sve blažim zimama zadnjih godina raste populacija štitastih vaši i crvenog pauka u većini plantažnih zasada. Savremenim uređajima za zaštitu plantažnih zasada postiže se uspešan depozit određene količine sredstva za zaštitu bilja uz sve manji utrošak tečnosti po jedinici površine. Međutim neki štetni organizmi se ne mogu uspešno suzbijati umanjenom potrošnjom vode prilikom aplikacije. To se odnosi na štitaste vaši, krvavu vaš, ali i na crvenog pauka. Zato se posebna pažnja mora posvetiti naročito štetočinama čiji je jači napad zabeležen u protekloj sezoni.

Crveni voćni pauk – suzbijanje

grinje tripsi crveni voćni pauk

U strategiji suzbijanja crvenog voćnog pauka voćari koji su u proteklim godinama zabeležili u svojim zasadima jaču pojavu grinje i slabiji rezultat nakon primene akaricida, preporučujemo da tokom zimske rezidbe pregledaju brojnost zimskih jaja na dvogodišnjem drvetu i na mestima gde iz debla izbijaju rodne grane. Već prema zimskom pregledu zasada jabuka moguće je odrediti stvarnu potrebu suzbijanja, ali pritom koristiti dovoljno efikasna sredstva (mineralna ulja) uz povećani utrošak tečnosti na jedinicu površine (600-1.000 lit./ha). Moguće je, takođe, već pre ili početkom cvetanja kod jabuka koristiti preparate koji su efikasni na prezimljujuću populaciju crvenog pauka (npr. Apollo), a nakon cvetanja pratiti brojnost grinja na mladom lišću i po potrebi upotrebiti efikasne preparate ( Envidor SC, Vertimec EC, Kraft EC ) ali ih NE koristiti kad u voćnjacima ima pčela!

U novije vrijeme preporučuje se i ekološki vrlo prihvatljivo ulje uljane repice (Prima EC, Ogriol EC), koje suzbija pokretne stadije pauka u vegetaciji.

Branivoje Anđelić

Pročitaj i ...

voćarstvo jabuka smotavac sajam opreme vino od jabuka

Jabukin smotavac napada – ponovite tretman i sačuvajte rod

Ponovite tretman jer druga generacija jabukinog smotavca počinje svoj pir.