Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Djubrenje voćaka – važna mera za bogat rod voća

Djubrenje voćaka – važna mera za bogat rod voća

Posle berbe u voćnjaku, djubrenje voćaka je neophodna mera za sledeći rod. Po završetku vegetacije, nakon opadanja lišća, lišće treba pokupiti i izbaciti iz voćnjaka jer je ono nosilac mnogih bolesti i štetočina. Na redovno plodonošenje i kvalitet voća bitno utiče jesenja obrada i đubrenje zasada. Jesenja obrada podrazumeva oranje na manjoj dubini, oko 15 – 18 cm, jer bi obrada na većoj dubini mogla da dovede do oštećenja korenovog sistema voća. Ukoliko je jesen kišovita, pri tom zemljište veoma vlažno, ovu operaciju treba pomeriti kada to vremenske prilike dozvole. Djubrenje voćaka ne treba preskočiti jer može imati negativne posledice u narednoj vegetaciji, koje se direktno odražavaju na porast i rodnost voćaka.

Djubrenje voćaka – važna mera za bogat rod voća

Pored jesenje obrade zemljišta, jedna od najvažnijih agro-tehničkih mera koju je neophodno sprovesti tokom mirovanja jeste osnovno djubrenje voćaka. Ovu meru obaviti pre obrade zemljišta. Jesenje đubrenje ima za cilj da se u zemljište unese neophodna količina hraniva koja je neophodna voćkama tokom naredne vegetacije. Količina hraniva u zemljištu direktno utiče na plodnost i strukturu zemljišta, optimalan porast, dužinu vegetacije, otpornost voćaka na uticaj niskih temperatura, bolesti i štetočina, a uz to doprinosi i boljoj rodnosti i kvalitetu plodova. Tokom vegetacije voćke troše iz zemljišta veliku količinu hraniva za rast i razviće voćaka, lisne mase i plodova, čime se njihova koncentracija u zemljištu znatno smanjuje. Iz tih razloga svu tu iznetu količinu hraniva potrebno je vratiti u zemljište, kako bi one bile rastvorljive i pristupačne biljkama početkom sledeće vegetacije.  U tu svrhu koriste se organska i mineralna djubriva.

Od organskih đubriva, najčešće se koristi stajnjak, pri čemu treba voditi računa da to bude zgorelo đubrivo. Organska đubriva osim što su značajna zbog hranljive vrednosti imaju ulogu i u popravci strukture zemljišta i popravci sadržaja zemljišnih mikroorganizama koji potpomažu usvajanje hranljivih elemenata iz zemljišta.

Pored organskih đubriva za jesenje djubrenje koriste se i mineralna đubriva. Količina primenjenog đubriva zavisi kako od voćne vrste, više od starosti zasada, a još više od obezbeđenosti zemljišta hranivima što se utvrđuje hemijskom analizom zemljišta. U ovom periodu treba koristiti mineralna đubriva koja u sebi sadrže manju količinu azota, a veću fosfora i kalijuma. To je najčešće formulacija 8:16:24 u količini 400- 800kg.

Tonić Dejan
PSSS Prokuplje

Pročitaj i ...

orah plodonosi orahova muva

Orahova muva napada plodove – jul i avgust

Nova štetočina na našem orahu - orahova muva. Ako sadite orahe ove jeseni oprez sledećeg leta, zaštitite ih.