Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Glodari su pretnja mladim voćkama i lucerki

Glodari su pretnja mladim voćkama i lucerki

glodari

Glodari prete mladim izniklim biljkama lucerke i mladim voćkama. Voćnjaci, posebno mladi voćnjaci i rasadnici voća, su osetljivi na štete od glodara. Prema tipu oštećenja možemo podeliti u više grupa.

Oštećenje korena i kore ispod površine

Oštećenja ovog dela voćke su u vidu prstenovanja i guljenja kore korena. Ovakva stabla u proleće prolistaju ali imaju sitno lišće i često dolazi do sušenja. Dugorepi miševi najčešće izazivaju takva oštećenja. Dugorepi miševi imaju 1-2 rupe.

Glodari su pretnja mladim voćkama i lucerki

Kategorizacija po broju rupa po IPS je sledeća:

  1. Kategorija “vrlo niska brojnost” do 10 rupa /ha.
  2. Kategorija “niska brojnost” 10-50 rupa/ha.
  3. Kategorija “srednja brojnost” 50-500 rupa/ha
  4. Kategorija “visoka brojnost” 500-2.000 rupa/ha
  5. Kategorija “vrlo visoka brojnost” 2.000-10.000 rupa/ha.

Suzbijanje se izvodi ako je napad u 2. kategoriji brojnosti u zimskom periodu. Mogu se koristiti preparati Brodilon, Ratimor, Ratmusolon i drugi. Za voćnjake koji se nalaze blizu vodotokova i izvorišta voda, ne treba koristiti preparate na bazi cinkfosfida, zbog spiranja u vodu.

Oštećenja kore stabla

Ovakva oštećenja mogu napraviti poljske voluharice, naročito ako su voćnjaci blizu lucerišta. Koristiti iste preparate.

Oštećenja od divljači

Zečevi i druga divljač izazivaju oštećenja kore stabla, posebno mladih voćki. Neophodno je izvršiti zaštitu mladih voćki premazivanjem sredstvima za zaštitu ili stavljanjem zaštitnih mreža oko stabala.

Dipl.ing. Ljiljana Jeremić

Prebrojavanje rupa se vrši na 10 probnih površina, na 10 redova useva u dužini od 100 m. Tri dana pre brojanja rupe se zatvore, tako da se u oceni broje samo aktivne rupe.

Treba obratiti pažnju na parcele na kojima je prethodni usev bila šećerna repa ili lucerka, jer se tu zadržava najveća brojnost poljske voluharice. Kontrolu njene brojnosti treba vršiti svakog meseca.

Poljski miš

Značajne štete mogu nastati u periodu mlečne zrelosti, kada se lako penje na stablo.

Ocena intenziteta napada

Postoji razrađena skala za određivanje brojnosti koja se primenjuje kod nas: ocena intenziteta napada poljskog miša po kategorijama. Ocena napada je po grupama od I – V.

Broj rupa po ha

I     Vrlo niska brojnost                               < 10

II    Niska brojnost                                     10 – 50

III   Srednja brojnost                               50 – 500

IV    Visoka brojnost                             500 – 2000

V     Vrlo visoka brojnost                   2000 – 10000

Prognoza se zasniva na brojnosti vrsta posle prezimljavanja:

  • u rano proleće (mart, početak aprila);
  • početak leta (kraj maja, polovina juna);
  • leti (kraj avgusta, septembar) i
  • u jesen (u novembru).

Preventivnu zaštitu ozimih strnih žita treba obaviti pre setve kada brojnost pređe II kategoriju, a korekcije za vreme i odmah posle nicanja useva. (Ružić A. 1983)

PSSSrbija

Pročitaj i ...

orah plodonosi orahova muva

Orahova muva napada plodove – jul i avgust

Nova štetočina na našem orahu - orahova muva. Ako sadite orahe ove jeseni oprez sledećeg leta, zaštitite ih.