Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Grinje maline – eriofidna grinja je napala listove

Grinje maline – eriofidna grinja je napala listove

Malina beleži prve listove, grinje maline su pristigle i treba brzo delovati i sprečiti štetočine da ugroze razvoj maline. Moraju se primeniti insekticidi jer su veoma efikasni i pružaju adekvatnu zaštitu. Sada je optimalni rok za suzbijanje eriofidnih grinja.

Savetuje Vas Milomir Maslaković, dipl. inž. zaštite bilja PSSS Srbija. Oštećenja od grinje lista maline se manifestuju u obliku promena na listovima (hloroza, pegavost, malformacije lisnih delova i dr.)

Phyllocoptes gracilis se javlja u mnogim uzgojnim regionima maline  u svetu, od pacifičke obale na zapadu, preko Britanije i kontinentalne Evrope, do Urala na istoku.

Kod nas predstavlja čestu pojavu u zasadima. U svim najvažnijim proizvodnim područjima maline u okolini Valjeva, Arilja i Čačka prisutni je jak populacioni pritisak i veoma izraženi simptomi napada grinje. 

Domaćini grinje su divlje i pitome vrste maline, kupine i neki hibridi jagodastog voća.

Grinja maline je stigla u malinjake

Malinina grinja, kao i ostale vrste eriofida, ima dve morfološki različite forme, prezimljujuća i letnja. Odrasle jedinke prezimljavaju na jednogodišnjim lastarima, dok u toku vegetacionog perioda, na naličju lista, grinja obrazuje više generacija.

Prezimljavaju ženke koje se nazivaju deutogine, u pupupoljcima između ljuspastih listića, u pazuhu pupoljaka iz kojih će se razviti jednogodišnji izdanci, u ožiljcima nastalim opadanjem listova i ublizini lisnih i cvetnih pupoljaka. Najveći broj zimujućih ženki nalazi se u pupoljcima na visini iznad 90 cm od površine zemljišta, najčešće na 120-135 cm. Svetlo smeđe su boje, a jaja polažu nakon hladnog zimskog perioda. Letnja forma, koju čine mužjaci i ženke, naziva se protogine.

Temperaturni minimum potreban za aktiviranje zimujućih ženki je 11°C, kada sa otvaranjem pupoljaka one migriraju na lisne peteljke i naličje razvijenih listova na dvogodišnjim izdancima. Kada se ovi listovi potpuno razviju, grinje migriraju na listove jednogodišnjih izdanaka, što se dešava od prve polovine jula. Eriofidne grinje migriraju u toku leta uz pomoć vetra i letećih insekata. Tačna daljina migracija je nepoznata.

Oštećenja od Ph. gracilis se manifestuju u obliku promena na listovima (hloroza, pegavost, malformacije lisnih delova i dr.) i na plodovima (neredovna oplodnja i razvoj plodova, neujednačena obojenost, stagnacija rasta, neujednačeno dozrevanje).

Simptomi se na listovima maline i kupine primećuju kao svetlozelene mrlje u početku ishrane, koje se kasnije šire, zahvataju veliki deo površine lista i dobijaju svetlozelenu do žutu boju. Karakteristično je podizanje lica lista u vidu mehurova i gubljenje maljavosti na naličju lista, što se dešava pri jakom napadu. Mladi listovi se kovrdžaju, a vršni izbojci se suše.

Žutilo listova se često meša sa simptomima virusnih oboljenja, te se zbog ovoga i drugih razloga, ne pristupa suzbijanju grinje upotrebom hemijskih jedinjenja. Ova pogrešna dijagnoza može dovesti do prevremenog uništenja plantaže.

Mere zaštite

Za sada, jedina efikasna mera u suzbijanju Ph. gracilis jeste primena insekticida.

Insekticidi širokog spektra delovanja kao što su organofosforna jedinjenja i piretroidi, predstavljaju osnovu zaštite maline od glavnih insekata štetočina. Takođe, ova jedinjenja pokazuju izvesno akaricidno delovanje pa su upotrebljena i u borbi sa grinjama.

Među akaricidima koji su se pojavili na tržištu u poslednje dve-tri decenije sa značajnim eriofidnim delovanjem su propargit, fenazakvin, piridaben i fenpiroksimat sa zajedničkim mehanizmom delovanja. Imaju široku upotrebu u suzbijanju eriofida, zahvaljujući toksičnosti za sve razvojne stadijume, brzom knock-down efektu, dugotrajnom rezidualnom delovanju i visokoj efikasnosti u suzbijanju populacija rezistentnih na organofosfate, piretroide i akaricide starijih generacija.

Pored ovih, preparati na bazi a.m. abamektin u kombinaciji sa mineralnim uljem, pokazali su veoma visoku efikasnost u suzbijanju Ph. gracilis na malini.

Najoptimalniji rokovi suzbijanja su u periodu po završetku migracije zimujućih ženki na mlade listove dvogodišnjih izdanaka do pred cvetanje maline (polovina – kraj aprila do polovine maja).

PREPORUKA PIS SRBIJA

Porastom temperature vazduha preko 11 °C krenula je migracija imaga eriofidne grinje na mlade listove, gde sisajući biljne sokove izazivaju štete na listu u vidu hlorotičnog šarenila i deformacija lista. Porastom temperature preko 25°C ženke započinju polaganje jaja.

Preporuka je da se hemijski tretman sprovede, pre nego što prezimele ženke počnu da polažu jaja i to sa nekim od preparata na bazi:

a.m. abamektin ( Vertimec 018 EC, Abastate, Kraft 1,8 EW) u koncentraciji 0,1% uz dodatak mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 1%.

Pročitaj i ...

srpska malina skupa voćne mušice sadnja malina azijska voćna

Malinina buba opasan štetnik u maju mesecu

Vegetacija kasni, ali malinina buba će sigurno doći u malinjake. Zaštita na vreme je jedini način da berba bude berićetna.